Udlændinge skal bidrage til fællesskabet

Der er kommet styr på tilstrømningen

Vi har fået styr på asyltilstrømningen! Vi overtog i 2015 en udlændingepolitik, der var til skade for Danmarks økonomi og sammenhængskraft.

Med Socialdemokratiet i spidsen var der blevet gennemført 45 lempelser, givet højere ydelser og stillet for få krav til flygtninge og indvandrere. Vi strammede op og har lavet over 100 stramninger af udlændingepolitikken siden da. Det har virket.

Siden 2015 er antallet af asylansøgere faldet markant, og antallet af asylansøgere er lige nu på det laveste niveau i ti år. Det betyder flere penge til vores fælles velfærd – og flere penge til hjælp i nærområderne.

Flere indvandrere i arbejde

Da vi overtog ansvaret i 2015, stod alt for mange udlændinge uden for det arbejdende fællesskab. Det har vi fået ændret på.
Med integrationsydelsen har vi sikret, at det bedre kan betale sig at tage et arbejde. Og vi kan se, at vores politik virker. Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i arbejde efter tre års ophold i Danmark, er fordoblet fra 21 pct. til 43 pct. på vores vagt.

Det er en kæmpe socialpolitisk sejr, at flere børn i dag oplever, at mor og far går på arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Det må vi ikke sætte over styr.

En stram udlændingepolitik = råd til velfærd

Med Venstre ved du, hvilken udlændingepolitik du får. Vi sørger for at passe på Danmark og tør stille krav til de udlændinge, der kommer hertil.

Det betyder nemlig også, at vi har styr på udgifterne og kan investere i velfærd. Så vi kan uddanne flere sygeplejersker og politibetjente og styrke vores sundhedsvæsen og ældrepleje.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.