Venstre ønsker en stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet.

Stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet

Danmark står med store integrationsudfordringer.

For mange indvandrere og efterkommere er kriminelle. For få er i arbejde. Og der er for lidt respekt for danske værdier.

Samtidig er der fortsat et stort pres på EU’s ydre grænser. Flygtninge, som søger ophold i Europa, presser vores interne samarbejde i Europa. Det understreger vigtigheden af at føre en stram udlændingepolitik i Danmark.

Desværre har den socialdemokratiske regering lempet udlændingepolitikken. De har bl.a. hævet de offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere. Arbejdsløse indvandrere får dermed 2.000 kr. ekstra skattefrit om måneden. Den socialdemokratiske regering gør det mindre attraktivt at arbejde. Og mere attraktivt at søge asyl i Danmark.

Venstre vil en stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet. En politik, hvor vi bevarer og beskytter danske værdier og sætter hårdt ind over for dem, der ikke vil vores danske fællesskab.

Venstre vil ikke acceptere, at der er kvinder, som ikke får lov til at deltage i det danske samfund. Som udsættes for social kontrol. Og som tvinges til at leve efter religiøse regler i parallelsamfund. Vi vil parallelsamfund til livs.

Venstre mener, at der skal stilles krav til dem, der kommer til Danmark. Og vi skal være konsekvente over for dem, der ikke vil fællesskabet.

Læs mere om Venstres udlændingepolitik her.