Vi skal investere i grøn omstilling, mener Jakob Ellemann-Jensen.

Udvikling og jobvækst i en grøn omstilling

Dansk økonomi står over for store udfordringer.

Coronakrisen har medført et stort fald i dansk velstand. Ledigheden er steget, og antallet af private arbejdspladser er faldet.

Og Danmark har samtidig en vækstudfordring.

Det stiller krav til den førte økonomiske politik.

Danmark har fået en socialdemokratisk regering, der smider den økonomiske ansvarlighed over bord og hæver skatterne med milliarder. Det koster vækst og velstand. Det gør Danmark fattigere.

Vi står samtidig over for en klimakrise, hvor vi skal nedbringe drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 og gøre Danmark klimaneutralt allerede i 2050. Det er nogle ambitiøse klimamål, der kræver store investeringer og ambitiøse beslutninger.

Venstre mener ikke, at den grønne omstilling kan lade sig gøre uden en sund økonomi, vækst og jobskabelse. Både fordi vi skal ruste os økonomisk til at kunne investere i den grønne omstilling, og så vi kan vise omverdenen, at der er en farbar vej igennem den grønne omstilling, hvor vi opretholder vores velstand og levestandard og samtidig nedbringer vores udledninger af drivhusgasser.

Venstre tror på, at Danmark har et kæmpe potentiale, når det kommer til den grønne omstilling. Hvis vi sikrer en klog og markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi ser virksomhederne som medspillere i stedet for modspillere, så er vi overbeviste om, at den grønne omstilling kan være århundredets erhvervsmulighed.

For Venstre er en grønnere klimapolitik og en styrket erhvervspolitik ikke hinandens modsætninger – tværtimod. Og vi kan gå forrest for at bidrage til at løse de store klimaudfordringer og samtidig skabe nye vækstmuligheder.