God velfærd kræver en sund økonomi

Bedre velfærd

Der er aldrig blevet brugt flere penge på velfærd end i dag. Siden vi overtog ansvaret i 2015, er sundhedsvæsenet blevet løftet med over 6 mia. kr., og kommunerne har fået 2,5 mia. kr. mere til skoler, daginstitutioner og plejehjem. Det har vi kunnet gøre, fordi vi fører en ansvarlig økonomisk politik. Hvor der er styr på finanserne, og hvor pengene passer.

Flere med i fællesskabet

Venstre har sikret, at det bedre kan betale sig at arbejde. Siden valget i 2015 er der blevet skabt over 160.000 nye private
arbejdspladser, og aldrig før har så mange mennesker haft et arbejde som i dag. Vi har rykket folk fra kontanthjælp over i det arbejdende fællesskab. Faktisk har vi nu det laveste antal personer på offentlig forsørgelse i mere end 30 år. Vi skal udnytte de gode tider til at få endnu flere med.

Billigere at være dansker

Vi arbejder for at lade danskerne beholde flere af deres egne penge, og for at det bedre kan betale sig for alle at stå op om morgenen og gå på arbejde. Samlet set har vi lettet skatter og afgifter med over 20 mia. kr. siden sidste valg. Det betyder, at en enlig LO’er har mere end 7.000 kr. ekstra til sig selv om året.

Venstre tør prioritere velfærden

Vi tager ansvar og tør godt prioritere skatteborgernes penge til kernevelfærd – frem for f.eks højere ydelser til udlændinge og højere udviklingsbistand.

Siden folketingsvalget i 2015 har vi strammet udlændingepolitikken. Så antallet af asylansøgere ligger på det laveste niveau i ti år. Og flere flygtninge er kommet i arbejde. Det har gjort det muligt at investere mere i velfærden. Men den gode udvikling trues nu af rød blok, som vil rulle fremskridtene tilbage. De vil lempe udlændingepolitikken, øge asyltilstrømningen til Danmark og svække vores sammenhængskraft og velfærden.

Læs mere om Venstres velfærdspolitik her.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.