En bæredygtig fremtid

Venstre arbejder for en bæredygtig fremtid.

En grønnere fremtid

Klimaforandringerne er alvorlige og påvirker os allerede. Hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. Vi skylder de fremtidige generationer, at vi giver en grøn og beboelig klode videre. Derfor sætter Venstre turbo på den grønne omstilling. Vi skaber rammerne for et bæredygtigt Danmark med mere vedvarende energi, mere skov og natur, mindre plastik og et rigt dyre- og planteliv.

Danmark skal være klimaneutralt

Vi vil reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det langsigtede mål er, at Danmark skal være klimaneutralt senest i år 2050, så vi samlet set ikke udleder flere drivhusgasser, end vi optager. Det er et meget ambitiøst mål, som kræver en ambitiøs grøn omstilling, hvor vi har både erhvervslivet og befolkningen med. Derfor vil Venstre en markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi giver vores virksomheder de bedste rammer for at udvikle sig, så vi kan sikre vækst og jobskabelse samtidig med, at Danmark bliver klimaneutral.

1 million grønne biler i 2030

Venstres mål er, at den sidste nye benzin- og dieselbil skal være solgt i 2030. Samtidig er det Venstres mål, at der i 2030 skal være over 1 million klimavenlige biler i Danmark. Det vil både gavne klimaet og sikre mindre luftforurening.

Rent drikkevand

Det rene drikkevand er en uundværlig og værdifuld ressource, som vi kan være stolte af i Danmark. Men vi skal beskytte vores drikkevand bedre. Derfor skal det være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer, og vi skal bruge færre pesticider.

Mindre spild af plastik

Venstre arbejder for et mere bæredygtigt Danmark, hvor der genanvendes flere materialer, og hvor spildet minimeres. Derfor har vi udvidet pantsystemet, så også juice- og saftflasker bliver accepteret af pantautomaterne. Det betyder, at 6.000 tons ekstra emballage vil blive genanvendt. Det svarer til ca. 275 læs fyldte lastbiler med pant fra Dansk Retursystem om året.