En bæredygtig fremtid

En grønnere fremtid

Klimaforandringerne er alvorlige og påvirker os allerede. Hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. Vi skylder de fremtidige generationer, at vi giver en grøn og beboelig klode videre. Derfor sætter Venstre turbo på den grønne omstilling. Vi skaber rammerne for et bæredygtigt Danmark med mere vedvarende energi, mere skov og natur, mindre plastik og et rigt dyre- og planteliv.

Danmark skal være klimaneutralt

Vi vil gøre Danmark klimaneutralt senest i år 2050, så vi samlet set ikke udleder flere drivhusgasser, end vi optager. Det er et meget ambitiøst mål, som kræver en ambitiøs grøn omstilling. Derfor vil vi bl.a. opføre mindst tre kæmpe havvindmølleparker, investere massivt i energiforskning og sikre, at vi kan dække hele Danmarks elforbrug med vedvarende energi i 2030.

1 million grønne biler i 2030

Venstres mål er, at den sidste nye benzin- og dieselbil skal være solgt i 2030. Det betyder, at der i 2030 kan være over 1 million klimavenlige biler i Danmark. Det vil både gavne klimaet og sikre mindre luftforurening.

Rent drikkevand

Det rene drikkevand er en uundværlig og værdifuld ressource, som vi kan være stolte af i Danmark. Men vi skal beskytte vores drikkevand bedre. Derfor skal det være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer, og vi skal bruge færre pesticider.

Mindre spild af plastik

Venstre arbejder for et mere bæredygtigt Danmark, hvor der genanvendes flere materialer, og hvor spildet minimeres. Derfor har vi udvidet pantsystemet, så også juice- og saftflasker bliver accepteret af pantautomaterne. Det betyder, at 6.000 tons ekstra emballage vil blive genanvendt. Det svarer til ca. 275 læs fyldte lastbiler med pant fra Dansk Retursystem om året.