Bedre vilkår for patienter og personale

Sundheden tættere på dig

Sundhedsvæsenet har gjort store fremskridt siden 2001. Ventelisterne er faldet, og flere overlever kræft. Men der er store udfordringer i horisonten, der kræver rettidig omhu nu.

Antallet af ældre vil stige med ca. 230.000 frem mod 2030. Og 
flere kronikere vil have behov for hjælp tæt på, hvor de er.

Derfor har Venstre sammen med resten af blå blok taget det første skridt mod at fremtidssikre sundhedsvæsenet med en ambitiøs sundhedsaftale, der bringer sundhedsvæsenet tættere på borgerne, med flere penge og mere tid til personale og patienter.

Nærhed, nærhed og nærhed

Vi sikrer et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen med stærkere rettigheder for den enkelte patient. Vi opretter 21 nye sundhedsfællesskaber med udgangspunkt i de 21 akutsygehuse i Danmark. Her vil borgmestrene og sundhedsudvalgsformænd fra alle kommuner sidde med ved bordet.

Vi garanterer samtidig, at ingen af de eksisterende sygehuse kommer til at lukke, og vi vil bygge op mod 35 nye, topmoderne sundhedshuse.

Flere sygeplejersker og læger

Rigtig mange af vores hårdtarbejdende sygeplejersker og læger løber stærkt. Ofte for stærkt. Derfor vil vi uddanne 2.000 flere sygeplejersker over de kommende år og uddanne og ansætte flere læger i almen praksis. På den måde vil vi sikre, at både patienter og personale får bedre vilkår.

Flere ambulancer og akutlægebiler

Med sundhedsaftalen investerer vi i 20 helt nye akutberedskaber – dvs. ambulancer og akutlægebiler – over hele landet. Det betyder, at hjælpen vil komme hurtigere, når uheldet er ude. Det vil skabe tryghed.

Stærkere patientrettigheder

Venstre har i mange år kæmpet for at sikre bedre patientrettigheder, mens Socialdemokratiet har bekæmpet dem.

Med vores nye sundhedsaftale tager vi de næste skridt – og sikrer bl.a., at førstegangsfødende får garanteret to dages ophold på sygehus eller barselshotel.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.