Økonomi

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør en nettoudgift for de offentlige finanser på 33 mia. kr. om året.

De enorme udgifter skyldes især, at beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er så lav, som den er. Derfor er det økonomiske potentiale enormt, når vi hæver beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere bare en smule.

Hæver vi beskæftigelsesfrekvensen for mennesker med ikke-vestlig baggrund med bare 0,5 procentpoint til næste år, så giver det en gevinst på 0,5 mia. kr. Hæver vi den med 1 procentpoint, er gevinsten næsten 1 mia. kr. Og hæver vi den med 10 procentpoint, er gevinsten 10 mia. kr. om året.

Venstre har sat som mål, at vi i løbet af de næste ti år skal have udjævnet forskellen mellem ikke-vestlige indvandrere i arbejde og danskere i arbejde. Og vi har sat som delmål, at forskellen om fem år er halveret.

Når vi det mål, kan vi frigøre mange midler til at prioritere fx vores fælles velfærd og den grønne omstilling. For hvis ikkevestlige indvandrere havde samme beskæftigelsesfrekvens som jævnaldrende personer med dansk oprindelse, ville det give en gevinst til de offentlige finanser på 18 mia. kr. om året.

En afskaffelse af de højere offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere og reduktionen i integrationsydelsen 
for forsørgere vil i 2021 give et provenu på omkring 300 mio. kr. Indførelsen af opholdskravet for dagpenge giver også et provenu. Da den socialdemokratiske regering valgte at afskaffe opholdskravet, regnede de med et mindreprovenu på 134 mio. kr. i 2021 og omkring 147 mio. kr. fra 2022.

Det er penge, der kan bruges til fx understøttelse af nytteindsatsen i kommunerne og kommunernes indsats med at få flere førtidspensionister med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder i arbejde.

Og i takt med at vi får flere i arbejde, frigøres der penge, vi kan bruge på andre prioriterede områder – fx vores fælles velfærd, jobskabelse og den grønne omstilling.

Konsekvenserne for ydelsesniveauet

Venstre foreslår med vores udspil at sætte ydelserne til arbejdsløse indvandrere og flygtninge ned. Konkret vil vi nedsætte integrationsydelsen og tilbagerulle de højere offentlige ydelser, som regeringen har indført til især arbejdsløse indvandrere.

Med vores forslag vil en enlig på integrationsydelse med to børn få 13.800 kr. efter skat om måneden.