Fakta: Her er Socialdemokratiets mange skattestigninger

 

Venstre ønsker et skatte- og afgiftsstop. Der skal være ro om danskernes og danske virksomheders økonomi. Derfor har skattestoppet været centralt for Venstres økonomiske politik siden 2001. Det må ikke blive dyrere at være dansker. Det må ikke blive dyrere at drive virksomhed.

Læs mere om Venstres skattestop.

Socialdemokratiet lovede inden valget, at deres skattestigninger kun ville ramme 5 pct. af danskere. Og i foråret 2020 lovede statsministeren, at regeringen ikke ville sætte skatten op. Alligevel har den socialdemokratiske regering, siden den trådte til, hævet skatter og afgifter med mange milliarder. Senest har de hævet afgiften på streamingabonnementer hos Netflix, TV2 Play mv. Det gør det alt sammen dyrere at være dansker, sender arbejdspladser ud af landet og gør Danmark fattigere.

Regeringen har siden folketingsvalget i 2019 gennemført skattestigninger for mere end 20 mia. kr. i umiddelbar virkning. Samtidig er der gennemført en række lempelser. 

Det betyder, at regeringen har hævet skatterne med netto samlet set 10 mia. kr.[i]

Se de skattestigninger, som er gennemført under den socialdemokratiske regering, nedenfor:
42 skattestigninger i 2025Umiddelbart provenu i 2025 (mio. kr.) 
1. Ændring af regler vedr. opgørelse af aktieavancer (L4)55
2. Justering af regler vedr. nedsættelse af gæld (L4)20
3. Ophævelse af fradragsret for inddrivelsesrenter (L64)190
4. Tilpasning af refusionsordning for sandsugere (L72)20
5. Forhøjelse af emballageafgift på bæreposer og engangsservice (L75 A)615
6. Beskatning af fri telefon mv. (L73)685
7. Højere tobaksafgifter (L75 B)4.100
8. Forhøjelse af bo- og arveafgift for erhvervsvirksomheder (L76)1.415
9. Stramning af skat på leasingbiler (L91)140
10. Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget (L91)405
11. Højere afgifter på tinglysning, emballage mv. (indeksering) (L97) 420
12. Registreringsafgift på fly (L97)5
13. Modernisering af momsregler for grænseoverskridende handel (L137)365
14. Udskydelse af boligskatteomlægning fra 2021 til 2024 (L107)1.165
15. Udskydelse af midlertidig energiafgift655
16. Genindførsel af PVC-afgift (L68)10
17. Forhøjelse af rumvarmeafgift for fossile brændsler (L90)455
18. Forhøjelse af CFC-afgiften (L90)10
19. Emballageafgift på PVC-folier (L90)30
20. Højere afgift på spil og væddemål (L106)415
21. Afskaffelse af forældrekøbsordning (L106)250
22. Forhøjelse af vandafgiften (L131)50
23. Afgift på e-cigaretter (L217)115
24. Omlægning af registreringsafgiften (L129)-250*
25. Forhøjelse af udligningsafgiften (L129)495
26. Forhøjelse af ejerafgiften på biler (L129)1.295
27. Justering af beskatning af fri bil (L129)120
28. Tilpasning af foreningsbeskatningen (L211A)75
29. Annullering af højere loft over aktiesparekonto 130
30. Beskatning af investeringsinstitutter (justering)110
31. Fremrykning af genberegningstidspunkt for leasingkøretøjer (L6)85
32. Indførelse af afgift på nikotinprodukter (L89B)180
33. Sammenlægning af afgiftskategorier for røgfri tobak (L89B)-
34. Afskrivningssats på ejendomme nedsættes fra 4 til 3 pct.240
35. Annullering af højere loft over investorfradrag 135
36. Lagerbeskatning af ejendomsavancer 1.255
37. Loft over fradrag for lønninger750
38. Særskat på finansiel sektor 2.100
39. Grøn skattereform - afgiftsforhøjelser, første fase375
40. Afskaffelse af håndværkerfradraget600
41. Moms på tv-abonnementer285
42. Nedsættelse af rentekompensation310
43. Ny afgift på streamingabonnenter-

Anm: Tabellen viser skatte- og afgiftstiltag med virkning i 2025. Enkeltelementer er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. Midlertidige skattetiltag og likviditetstiltag som del af håndteringen af corona-krisen indgår ikke. *Varig skattestigning på 1.020 mio. kr. 
Kilde: Finansministeriet, svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 174 (alm. del) af 4. april 2022. 

Se de gebyrstigninger, som er gennemført under den socialdemokratiske regering, nedenfor:
8 gebyrstigninger i 2025Merprovenu til staten i 2025 (mio. kr.) 
1. Dyrere jagttegn*17,2
2. Dyrere pas**77,2
3. Dyrere teori- og køreprøver**39,6
4. Højere betaling for mistet pas**1,4
5. Højere gebyr for våbentilladelser**11,5
6. Forhøjelse af afgift på lagringsmedier**10,4
7. Ændring af afgift for eksportgodtgørelse       -
8. Nyt gebyr for indsigelse-

*Opgjort i umiddelbar virkning. **Opgjort efter tilbageløb og adfærd.
Kilde: Finansministeriet, svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 174 (alm. del) af 4. april 2022.

[i] Venstre har stemt for en mindre del af skattestramningerne, som er inden for Venstres skattestop. Det gælder fx højere tobaksafgifter og lukning af enkelte skattehuller. Samtidig har Venstre – senest i vores finanslovsprioriteter for 2022 – foreslået skattelettelser for mere end 3 mia. kr.

Ønsker du heller ikke, at det skal være dyrere at være dansker?