Fakta: Her er Socialdemokratiets mange skattestigninger

 

Venstre ønsker et skatte- og afgiftsstop. Der skal være ro om danskernes og danske virksomheders økonomi. Derfor har skattestoppet været centralt for Venstres økonomiske politik siden 2001. Det må ikke blive dyrere at være dansker. Det må ikke blive dyrere at drive virksomhed.

Hør mere om Venstres skattestop her.

Socialdemokratiet lovede inden valget, at deres skattestigninger kun ville ramme 5 pct. af danskere. Og i foråret 2020 lovede statsministeren, at regeringen ikke ville sætte skatten op. Alligevel har den socialdemokratiske regering, siden den trådte til, hævet skatter og afgifter med mange milliarder. Det gør det dyrere at være dansker, sender arbejdspladser ud af landet og gør Danmark fattigere.

Regeringen har siden folketingsvalget i 2019 gennemført skattestigninger for mere end 18 mia. kr. i umiddelbar virkning. Samtidig er der gennemført en række lempelser. 

Det betyder, at regeringen har hævet skatterne med netto samlet set 12 mia. kr.[i]

Se de skattestigninger, som er gennemført under den socialdemokratiske regering, nedenfor:

39 skattestigninger i 2025Umiddelbart provenu i 2025 (mio. kr.) 
1. Ændring af regler vedr. opgørelse af aktieavancer (L4)50
2. Justering af regler vedr. nedsættelse af gæld (L4)20
3. Ophævelse af fradragsret for inddrivelsesrenter (L64)185
4. Tilpasning af refusionsordning for sandsugere (L72)20
5. Beskatning af fri telefon mv. (L73)645
6. Forhøjelse af emballageafgift på bæreposer og engangsservice (L75 A)590
7. Højere tobaksafgifter (L75 B)3.910
8. Forhøjelse af bo- og arveafgift for erhvervsvirksomheder (L76)1.350
9. Stramning af skat på leasingbiler (L91)130
10. Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget (L91)385
11. Højere afgifter på tinglysning, emballage mv. (indeksering) (L97) 400
12. Registreringsafgift på fly (L97)5
13. Modernisering af momsregler for grænseoverskridende handel (L137)350
14. Udskydelse af boligskatteomlægning fra 2021 til 20241.090
15. Annullering af afgiftslempelse for hotellers rumvarme45
16. Udskydelse af midlertidig energiafgift625
17. Genindførsel af PVC-afgift (L68)10
18. Forhøjelse af rumvarmeafgift for fossile brændsler435
19. Forhøjelse af CFC-afgiften10
20. Emballageafgift på PVC-folier (L90)25
21. Højere afgift på spil og væddemål (L106)400
22. Afskaffelse af forældrekøbsordning (L106)240
23. Forhøjelse af vandafgiften50
24. Forhøjelse af udligningsafgiften (L129)500
25. Forhøjelse af ejerafgiften på biler (L129)1.200
26. Afgift på e-cigaretter (FL20)75
27. Annullering af højere loft over investorfradrag 130
28. Annullering af højere loft over aktiesparekonto 125
29. Lagerbeskatning af ejendomsavancer 1.195
30. Loft over fradrag for lønninger745
31. Særskat på finansiel sektor 2.060
32. Grøn skattereform - højere energiafgifter360
33. Kilometerbaseret vejafgift500
34. Ny afgift på iPhones, computere mv. 95
35. Dyrere jagttegn15
36. Dyrere pas75
37. Højere betaling for mistet pas15
38. Dyrere teori- og køreprøver30
39. Højere gebyrer for våbentilladelser10

Anm: Tabellen viser skatte- og afgiftstiltag med virkning i 2025. Enkeltelementer er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. Midlertidige skattetiltag og likviditetstiltag som del af håndteringen af corona-krisen indgår ikke. 
Kilde: Finansministeriet, svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 122 (alm. del) af 11. februar 2021 og svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 114 til L1 af 15 marts 2021. 

[i] Venstre har stemt for en mindre del af skattestramningerne, som er inden for Venstres skattestop. Det gælder fx højere tobaksafgifter og lukning af enkelte skattehuller. Samtidig har Venstre – senest i vores finanslovsprioriteter for 2021 – foreslået skattelettelser for mere end 2 mia. kr.

Ønsker du heller ikke, at det skal være dyrere at være dansker?