Vi skal værne om den frie skoletradition

Danmark har en unik tradition for frie skoler, hvor forældre har frihed til at vælge lige præcis den skole, der passer til deres barn. Det skal vi værne om. Venstre har sammen med de andre borgerlige partier øget tilskuddet til de frie skoler og sikret mere frihed til dem, så forældre i hele Danmark har endnu bedre muligheder for et frit skolevalg til deres børn. Venstre vil med en friskolepakke med fire forslag sikre, at 
værdierne bag den frie skoletradition fortsat kan udfolde sig så godt som muligt.

BESKYTTE DE FRIE SKOLER FRA SOCIALDEMOKRATIETS NEDSKÆRINGER

I denne valgperiode har vi hævet tilskuddet til de frie skoler – den såkaldte koblingsprocent – fra 71 pct. til 76 pct. Det betyder, at danske forældre har fået bedre muligheder for et frit skolevalg, og at frie skoler i hele landet – også i byer, hvor den lokale folkeskole er lukket – har haft bedre vilkår for at åbne.

Det løft er vi stolte af. Venstre værner nemlig om de frie skoler. Det vil vi også fortsat gøre fremadrettet. Vi vil fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau, så vi sikrer ro og stabilitet om de frie skoler.

Socialdemokratiet vil det modsatte. De vil sænke tilskuddet til de frie skoler med over 350 mio. kr. om året*. Det kan betyde skolelukninger. Særligt de små skoler i landdistrikterne og i de små samfund er i risiko for at lukke, da de typisk har færre elever.

Det er dog alle fri- og privatskoler i hele Danmark, der vil blive ramt af Socialdemokratiets nedskæringer. Det vil enten betyde, at de skal drive deres skole for færre penge. At de skal fyre lærere og andet personale. Og det vil også betyde, at flere skoler skal hæve forældrebetalingen. Så det bliver dyrere at have sit barn på en fri- eller privatskole.

I Venstre værner vi om de frie skoler, det frie skolevalg og den danske skoletradition. Derfor vil vi – udover at skabe bedre rammer for at drive friskole – fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau, så forældre i Danmark fortsat kan vælge den skole, der passer til lige netop deres børn. Og så der fortsat kan være et godt og nærværende skoletilbud alle steder i Danmark.

BEDRE ADGANG TIL AT ANSÆTTE PÆDAGOGER

Folkeskolen kan ansætte pædagoger, der både kan bruges i skolens undervisning og i fritidsordningen. Den mulighed har de frie skoler ikke i dag. De er nødt til at ansætte pædagoger på to kontrakter, hvis de både skal bruges i undervisningen og i fritidsordningen. Det er en unødvendig forskelsbehandling.

Venstre vil ændre friskoleloven, så de frie skoler fremadrettet får de samme muligheder, som folkeskolen har ift. ansættelse af pædagoger. Det vil give de frie skoler endnu bedre muligheder for at tilrettelægge undervisning og dagligdag, så de kan tage højde for børnenes udvikling og trivsel.

BEDRE MULIGHEDER FOR TIDLIG SFO

De frie skoler skal have endnu bedre muligheder for at tilbyde tidlig SFO til børn. En tidlig SFO giver nemlig børnene mulighed for at lære deres kommende skole at kende, før de starter i børnehaveklassen. Det giver dem tryghed før skolestart.

Derfor vil vi sikre, at kommunerne også fremover skal yde et tilskud til før-SFO for frie skoler – og ikke frivilligt kan vælge at gøre det. Det vil bidrage til at skabe et endnu bedre frit skolevalg med ens muligheder for de frie skoler og folkeskolerne.

EFTERSKOLER SKAL KUNNE LØFTE ET STØRRE SOCIALT ANSVAR

Alt for mange unge mistrives mentalt. Venstre har allerede stået i spidsen for en lang række initiativer, der skal gøre op med den mentale mistrivsel blandt børn og unge. Men der skal mere til.

Efterskolerne – der også er en del af den danske frie skoletradition – løfter et stort ansvar for at sikre, at elever, der mistrives mentalt, får den nødvendige støtte. Det vil vi gerne hjælpe dem endnu mere med.

Derfor vil Venstre give et tilskud på 20 mio. kr. årligt til de efterskoler, der har tre eller flere elever med angst eller depression, til psykologbistand, mentorer og andre tiltag, der kan hjælpe de berørte elever i deres hverdag.

Dertil ønsker vi at lave en pulje på 10 mio. kr. årligt til efterskolestipendier målrettet udsatte unge, så de kan komme på efterskole med nedsat egenbetaling.

Finansieringen kan fx komme fra den reservepulje, som blev aftalt på finansloven for 2019 som erstatning for satspuljen.

* FT2018/19: ”FIU alm. del, endeligt svar på spg. nr. 554”, 25. april