NY OG BEDRE GRÆNSEKONTROL

NEMMERE FOR DIG. SVÆRERE FOR DE KRIMINELLE.

I Venstre bakker vi varmt op om den fri bevægelighed for arbejdskraft, varer og kapital i Europa. Det er en hjørnesten i det europæiske samarbejde. Og vi har som lille land god gavn af at være med i et stort frit fællesskab. Men vi må også erkende, at tiden desværre er løbet fra et fuldstændig grænseløst Europa. 

Meget har ændret sig, siden Danmark for knap 20 år siden blev en del af Schengen-samarbejdet. Den europæiske familie er blevet udvidet med flere lande. Vi har oplevet udfordringer med grænseoverskridende kriminalitet. Og vi har set asylansøgere og migranter gå på motorvejene op igennem Europa. 

Danmark skal være en del af Schengen- samarbejdet. Men Schengen-samarbejdet skal i højere grad afspejle den virkelighed, som det skal fungere i. Derfor ønsker vi at reformere Schengen-samarbejdet.

Da der i 2015 gik hul på Europa, og asylansøgere gik på de danske motorveje, tog vi ansvaret på os og indførte grænsekontrol med virkning fra starten af 2016. Så vi fik bedre kontrol med, hvem der rejste ind i Danmark.
 Grænsekontrollen er siden blevet forlænget gentagne gange.
 
I Venstre mener vi, at det er nødvendigt med dansk grænsekontrol, når der ikke er styr på Europas ydre grænser, og når der er en terrortrussel mod Danmark.
 
På den baggrund må vi også erkende, at grænsekontrollen er kommet for at blive. For Venstre er det helt afgørende at finde den rette balance, hvor der er tryghed og kontrol med trafikken ind og ud af Danmark, samtidig med at erhvervslivet, pendlere og lovlydige borgere påvirkes mindst muligt.
Danmark skal gå forrest i arbejdet med at få ændret og reformeret grundlaget for Schengen- samarbejdet. Og vi skal naturligvis alliere os med andre ligesindede Schengen-lande. Særligt de lande, der i dag også har midlertidig grænsekontrol såsom Tyskland, Østrig og Frankrig.
 Reglerne for, hvornår et medlemsland kan etablere grænsekontrol, skal gøres mere fleksible og tidssvarende. Så landene lettere kan etablere grænsekontrol både ind og ud af landet.
En fremtidig moderne grænsekontrol skal basere sig på den nyeste teknologi.
 Det skal fortsat være muligt at lave traditionel personkontrol, hvor politiet m.v. fører kontrol med de rejsende, der krydser grænsen. Men vi vil samtidig udvikle og investere i ny teknologi og nyt intelligent udstyr, som på sigt kan gøre en stor del af den traditionelle personkontrol overflødig.
 
Vi vil i den forbindelse afsætte en pulje på 50 mio. kr. til forskning i intelligente løsninger, som sikrer samme tryghed og kontrol, men hvor det også er muligt at krydse grænsen gnidningsfrit. Det kunne fx være bevægelsescensorer eller droner.
 
Forskningsarbejdet skal ske i samarbejde med de førende lande inden for grænseteknologi.
 
Med ny teknologi vil vi kunne frigive endnu flere ressourcer og årsværk hos politiet, som kan bruges på at bekæmpe og efterforske kriminalitet andre steder i Danmark.
 
Foruden den nye og bedre grænsekontrol på selve grænsen skal vi fortsat opretholde en styrket politiindsats i de grænsenære områder.
I dag skal landene i Schengen-samarbejdet med jævne mellemrum forsvare og forklare behovet for grænsekontrol for EU-Kommissionen.
 Det betyder, at vi med måneders mellemrum skal orientere EU-Kommissionen om, hvorfor vi ønsker at opretholde grænsekontrollen. Vi er som lille land afhængig af, at større EU-lande også har midlertidig grænsekontrol, så vi ikke står alene over for det politiske pres fra EU-systemet for at ophæve grænsekontrollen. Sådan bør det ikke være.
 
Vi mener, at der er behov for at gøre de nuværende regler mere fleksible og tidssvarende. Så det enkelte land i større omfang end i dag har indflydelse på vurderingen af, om der er behov for grænsekontrol og ikke mindst længden heraf.
 
Og er der tale om en meget alvorlig trussel eller lignende mod det enkelte land, bør det være sådan, at der kan etableres grænsekontrol, indtil den alvorlige trussel er ovre, uden at det enkelte land løbende skal retfærdiggøre grænsekontrollen over for EU-Kommissionen.
Det skal være lettere at etablere udrejsekontrol – altså grænsekontrol ud af landet.
 Som Schengen-samarbejdet er indrettet i dag, kan udenlandske kriminelle frit og uhindret rejse ud af Danmark. Det vil og skal vi ikke finde os i.
 
Selvom vi har etableret ANPG-kameraer (automatisk nummerpladegenkendelse), som er opsat i hele det grænsenære område og ved alle grænseovergange, ser vi stadig store udfordringer med fx tyvebander, der kan rejse ud af Danmark uden at blive kontrolleret.
 
Vi skal som land kunne tage de nødvendige forholdsregler, når det handler om at beskytte danskerne mod grænseoverskridende kriminalitet bedst muligt.
 
Derfor skal Schengen-samarbejdet reformeres, så vi får bedre mulighed for at etablere udrejsekontrol, når der er brug for det.