BEDRE BREDBÅNDSDÆKNING I HELE DANMARK

Venstre har en vision om, at Danmark skal have den bedste europæiske udrulning af den digitale infrastruktur. For en forudsætning for bosætning, vækst og udvikling i hele landet er adgang til et stabilt og hurtigt internet. 

Vi har allerede gjort meget for at sikre det. 91 pct. af alle boliger og virksomheder havde i 2018 adgang til lynhurtigt internet. Og siden 2015 er dækningen af boliger og virksomheder med adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i yderkommunerne steget fra 63 pct. til 81 pct. i 2018. 

Vi er derfor godt på vej, men der er stadig en gruppe, som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd. Derfor fremlægger Venstre en bredbåndspakke, der skal bidrage til at skabe bedre dækning i hele landet. 

150 MIO. KR. TIL EN NY BREDSBÅNDSPULJE

Venstre gik i 2015 til valg på at oprette Danmarkshistoriens første bredbåndspulje, der skulle støtte udrulning af hurtigt bredbånd i de dele af landet, hvor tele- og forsyningsselskaberne ikke kunne gøre det på markedsvilkår. Vi indfriede valgløftet og lavede en bredbåndspulje, der fra 2016-2018 har været på i alt 290 mio. kr. Takket være bredbåndspuljen har 12.000 adresser over hele landet fået tilskud til hurtigere internet, og som følge af et nyt dækningskrav er der ca. 19.000 boliger, virksomheder og sommerhuse, som vil opleve forbedret dækning fremover.

Der er endnu ikke taget stilling til, om bredbåndspuljen fortsætter efter 2019.

Venstre foreslår derfor en ny bredbåndspulje på 150 mio. kr. Bredbåndspuljen skal fortsat målrettes de områder, hvor det i dag er allersværest at få adgang til bredbånd på markedsmæssige vilkår.

BEDRE DÆKNING MED AMBITIØSE DÆKNINGSKRAV

Inden for de kommende år forventes det, at der holdes auktion over frekvenser, som kan anvendes til bredbånd, herunder 5G.

For at styrke bredbåndsdækningen yderligere vil Venstre i den forbindelse fastsætte ambitiøse dækningskrav, som fremmer målsætningen om at give restgruppen adgang til hurtigt bredbånd.