Derfor skal du stemme på Venstre

De ting, Venstre siger før et valg, gør vi også efter et valg. Da Venstre gik til valg i 2015, gjorde vi det med et ønske om at skabe flere private job, nedbringe antallet af offentligt forsørgede, investere i velfærden og føre en stram udlændingepolitik. Det har vi leveret på. Venstre vil efter et valg fortsætte kursen. Og danskerne kan stole på, at Venstre leverer.

Venstre investerer i kernevelfærden

Venstre investerer i kernevelfærden. Alene siden valget i 2015 har sundhedsvæsnet fået tilført 6 mia. kr. ekstra. Vi vil også efter et valg investere i velfærden. Vi vil bl.a.:

Et styrket nært sundhedsvæsen

Vi vil gennemføre vores ambitiøse sundhedsreform, som skal skabe et mere nært sundhedsvæsen. Vi vil bl.a. uddanne 2.000 flere sygeplejersker, uddanne flere læger, have flere akutbiler, styrke patientrettighederne og lave topmoderne sundhedshuse tæt på borgerne.

Mere frit valg

Venstre går ind for valgfrihed – også når det gælder danskernes brug af offentlige velfærdsydelser. Vi har styrket danskernes frie valg, og vi foreslår at udvide patientrettighederne markant med vores sundhedsreform. Vi vil fx sikre, at førstegangsfødende har ret til to dage på et barselshotel.

 Vi har også gjort det billigere at vælge en fri- eller privatskole og dermed gjort det billigere for forældrene at vælge den skole, som passer bedst til deres barn. Det vil vi fastholde og udbygge efter et valg.

Venstre er din garant for en stram udlændingepolitik

Vi har siden valget i 2015 gennemført over 100 stramninger af udlændingepolitikken, og det er lykkes at nedbringe antallet af asylansøgere til et historisk lavt niveau. Den kurs vil vi fortsætte og udbygge.

Lav ydelse til flygtninge

Vi vil fastholde integrationsydelsen, som betyder, at nytilkomne til Danmark i dag har et markant større incitament til at søge et arbejde og bidrage til fællesskabet, end de havde, da Socialdemokratiet sidst havde regeringsmagten. Integrationsydelsen gør det samtidig mindre attraktivt at søge til Danmark som asylansøger.

Fortsat styr på tilstrømningen

Vi vil arbejde for, at antallet af asylansøgere fortsat er på et lavt niveau. For antallet betyder noget for mulighederne for en vellykket integration. Vi vil derfor fortsætte med at holde de offentlige ydelser på et lavt niveau for nytilkomne, og vi vil fortsat stille skrappe krav til familiesammenføring. Det gør det mindre attraktivt at søge til Danmark.

Færre på offentlig forsørgelse og flere i arbejde

Venstre har gjort det mere attraktivt at arbejde. Vi mener, at der skal være en mærkbar gevinst for fx den enlige mor, der hver dag går på arbejde. Den kurs vil vi fastholde efter et valg. Alt andet er uretfærdigt.

Det skal betale sig at arbejde

Vi vil fastholde kontanthjælpsloftet, som oppositionen vil afskaffe. Det betyder, at en enlig forsørger med tre børn i dag har en gevinst på 4.700 kr. om måneden ved at tage et arbejde. Uden loftet ville gevinsten kun være 900 kr. om måneden. Kontanthjælpsloftet bidrager til, at flere skifter kontanthjælpen ud med et arbejde. Og det har bidraget til, at der i dag er knap 40.000 færre børn, der har forældre i kontanthjælpssystemet end i april 2016, hvor vi indfører kontanthjælpsloftet. Vi vil arbejde for, at endnu flere skifter kontanthjælpen ud med et arbejde, så flere børn oplever, at mor og far gå på arbejde.

Flere skal med i det arbejdende fællesskab

Antallet af private job er steget med over 160.000 siden valget i 2015. De gode tider giver os mulighed for at få alle med. Vi vil arbejde for at få flere med i det arbejdende fællesskab. Det giver os bedre mulighed for at investere i vores fælles velfærd.

Turbo på den grønne omstilling

Venstre arbejder for at sætte turbo på den grønne omstilling i Danmark, og vi arbejder for at skabe rammerne for et bæredygtigt Danmark. Vores mål er klare.

CO2-neutral i 2050

Vi arbejder for et klimaneutralt Danmark senest i 2050. Det betyder, at Danmark samlet set ikke skal udlede drivhusgasser. For at nå det mål vil vi bl.a. opføre tre havvindmølleparker og sætte en stopper for brug af kul. Og for at mindske udledningen og sikre en renere transport vil vi have 1 mio. grønne biler i 2030, og vil vi sætte krav om, at ingen nye bybusser eller taxier må udlede luftforurening eller CO2 fra 2025.

Mere bæredygtighed

Vi vil arbejde for et mere bæredygtigt Danmark, hvor vi alle genanvender mere og beskytter vores natur og miljø bedre. Vi skal genanvende flere materialer og produkter, udnytte deres værdi til fulde og minimere spildet. Eksempelvis kan vi ikke undvære plastik, men vi skal blive bedre til at bruge plastik med omtanke og genanvende det igen og igen til nye produkter.