75 MIA. KRONER EKSTRA TIL VELFÆRD. HVERT ÅR.

Venstre har haft regeringsansvaret i 13 af de seneste 17 år. Vi har sat mennesket før systemet, og siden 2001 er der tilført hele 75 milliarder kroner ekstra* til vores fælles velfærd. Vi har altså 75 milliarder kroner mere til velfærd om året end i 2001. I år bliver der tilført endnu mere. Og det vil der også blive i fremtiden, hvis det står til os.

Velfærden er Danmarks største fællesskab og fundamentet for vores trygge, rige samfund. Velfærden er med andre ord en kolossalt vigtig del af Danmark. Og det er den også for Venstre. Det betyder ikke, at alt er perfekt. Der er altid noget, der kan og skal forbedres. Det er det, vi arbejder for.

Med 240 kilometer i timen kommer vi danskerne til undsætning

Flere og flere overlever kræft

Venstre har store ambitioner for landets børn: Alle har ret til en lys fremtid

Alle fortjener et ordentligt måltid – også de ældre!

*Der blev tilført 75 mia. kr. ekstra til offentligt forbrug i 2017 sammenlignet med 2001, når man fraregner inflation.
Kilde: Finansministeriet