Alexandra Sasha

EP-kandidat

Hvem er jeg?

Jeg er iværksætter med en bred baggrund i både politik og erhvervslivet. Mit daglige arbejde som iværksætter giver mig indblik i SMV'ernes udfordringer og muligheder i overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Udover min rolle som virksomhedsejer inden for cirkulær økonomi har jeg også en baggrund fra en dansk produktionsfabrik.

Min vision er at positionere dansk erhvervsliv som en førende drivkraft for grøn omstilling og innovation. Som virksomhedsejer brænder jeg for at fremme en markedsdrevet grøn omstilling, der ikke alene beskytter miljøet, men også skaber nye arbejdspladser og bæredygtige energiløsninger.

Min uddannelsesmæssige baggrund inkluderer studier i International Business and Politics, statskundskab og EU-lovgivning på University College London. Mine fokusområder omfatter forbedrede vilkår for SMV’er, grøn omstilling, konkurrencedygtighed, øget sikkerhed og energipolitik med særligt fokus på el-infrastruktur. Min politiske erfaring er blevet formet gennem organisationsarbejde i Europa-Parlamentet og som 1. suppleant i både Folketinget for Københavns Storkreds og Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvor jeg er aktivt medlem af erhvervsrådet og iværksætteri- og turismeudvalget.

Jeg tror på, at sikkerhedspolitik er en integreret del af energipolitikken, og mit tidligere arbejde i det britiske handelskammer og den finansielle sektor har givet mig en dyb forståelse for vigtigheden af internationalt samarbejde. "Folk taler, jeg gør noget ved det", er mit slogan, der afspejler mit ønske om konkret handling i europæisk politik.

Mine mærkesager

Klima og grøn omstilling
Som en repræsentant for det grønne erhvervsliv er den grønne omstilling min personlige mærkesag. Jeg mener, at det danske erhvervsliv ikke blot skal betragtes som en del af klimaproblemet, men som nøglen til at fremskynde den grønne omstilling. Ved at prioritere og fokusere på vedvarende energikilder som biogas, solceller, havvind og atomkraft kan vi mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer, som er med til at finansiere krigen og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid.

Klimaudfordringerne kræver globale løsninger, da Danmarks CO2-udledning udgør kun en lille andel. Derfor skal vi have en ensartet europæisk CO2-afgift. Vi skal imidlertid stoppe med at støtte EU-lande, der ikke opfylder deres klimaforpligtelser og i stedet fremme internationalt samarbejde om grøn omstilling for at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle.

Sikkerhed og energipolitik
Energipolitik udgør en central del af vores sikkerhedspolitik. Derfor er det af afgørende betydning, at vi styrker Europas energisikkerhed og forbedrer el-infrastrukturen for at sikre en pålidelig og bæredygtig energiforsyning.

Samtidig er kontrol med EU's ydre grænser af stor betydning for at forhindre ulovlig migration og bekæmpe sikkerhedstrusler. Vi må intensivere vores indsats for at styrke vores forsvarskapacitet og forbedre cybersikkerheden i lyset af krig i Europa. Det er afgørende, at vi fastholder stabilitet og sikkerhed i en tid præget af usikkerhed.

SMV’er og konkurrencedygtighed
EU bør etablere ensartede og simple grønne standarder og samtidig fjerne to eksisterende regler, hver gang en ny introduceres. Konkurrenceevnen for danske virksomheder, især SMV’er, er afgørende for vores økonomiske vækst. Det er vigtigt at undgå overimplementering af reguleringer, som unødigt belaster SMV’er, og i stedet skabe et gunstigt miljø for innovation og vækst.

For at sikre fair konkurrence med varer fra Kina bør vi fokusere på produktkvalitet, bæredygtighed og innovation. Derudover er det nødvendigt at styrke Det Indre Marked i EU for at fremme vækst, udvikling og skabelse af flere arbejdspladser.

Storkreds:

København

Telefon:

31513351

Kreds:

Bispebjerg

Følg Alexandra Sasha

Pressebillede i høj opløsning:

Hent her