fakta om venstre

Som Danmarks ældste parti, som det næststørste i Folketinget (44 mandater) og som partiet med næstflest borgmestre (pr. 1.1.2018) er Venstre toneangivende i det politiske liv. Også, når det gælder den folkelige opbakning i form af medlemmer (34.484 pr. 31. december 2017), er Venstre med i førerfeltet.

Folkevalgte:

  • 44 medlemmer af Folketinget (inkl. 1 medlem fra Sambandspartiet, Færøerne)
  • 4 ud af 14 danske medlemmer i Europa-Parlamentet (4. mandat udløses når Storbritanien forlader EU)
  • 54 regionsrådsmedlemmer i landets 5 regioner
  • 1 regionsrådsformand, samt formandskabet for Danske Regioner, i landets 5 regionsråd
  • 688 medlemmer i landets 98 kommunalbestyrelser
  • 37 borgmestre i landets 98 kommuner og seks rådmænd/borgmestre i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner.