Venstre

Vi skal stå sammen

Jeg fyldes, som alle andre, af vrede over disse forfærdelige og feje handlinger. Men vreden skal kontrolleres. Vi må ikke give efter.

Weekendens angreb på Danmark er et angreb på den fredelige og demokratiske måde, vi har valgt at indrette vores samfund på. Og det er et angreb på de værdier, vi sætter så højt her i landet. Det er en ussel handling foretaget af et fejt menneske.

Danmark er et frit og åbent samfund, hvor vi hylder frihed, frisind og retten til at ytre sig. Det skal vi vise hinanden i denne svære tid, hvor de almindelige forskelle i den politiske debat synes uendeligt små i forhold til angrebet på det, der binder os sammen som et folk. Vi skal vise, at vi aldrig vil bøje af over for de mørke kræfter, der vil vores måde at leve på til livs.

Mine tanker går i disse dage først og fremmest til de to dræbte medborgere, de fem sårede betjente og deres pårørende. De er blevet ofre for en gal mands værk. 

Jeg fyldes, som alle andre, af vrede over disse forfærdelige og feje handlinger. Men vreden skal kontrolleres. Vi må ikke give efter.

Vi skal vise sammenhold. Vi skal stå sammen. Og vi skal værne om de værdier, Danmark bygger på.

Vi må ikke drage forhastede konklusioner. Langt, langt de fleste mennesker i Danmark – uanset baggrund og religion – er dybt forfærdede over det, der skete i går og i nat. Det skal vi huske på midt i frustrationerne over det, der er sket.

Terrorhandlingen har vist, at vi har et politi, der formår at arbejde hurtigt og professionelt. Jeg føler stor taknemmelighed over den indsats, politiet og andre myndigheder har ydet. Ikke blot har det ført til, at den formodede gerningsmand nu er elimineret - det har med stor sandsynlighed også minimeret de civile tab. Fem politifolk er blevet såret i deres uegennyttige arbejde. De og deres kollegaer har min største respekt.

I dag skal vi sørge og mindes. Den politiske hverdag skal nok vende tilbage, og når den gør, vil debatten komme til at dreje sig om, hvad vi gør for at dæmme op for handlinger som dem, vi har set i København i denne weekend, og hvordan vi kommer videre.

Allerede i forbindelse med det forfærdelige terroranslag mod Charlie Hebdo i Paris i januar gjorde jeg det klart, at der var behov for et serviceeftersyn af vores myndigheder. Det arbejde er i gang, og jeg og Venstre er klar til politisk handling, hvis der skulle vise sig et behov.

Men dagen i dag handler ikke om den politiske debat. Den handler om at vise, at vi står sammen som folk på tværs af alle skel. Ellers sejrer de forkerte.