Sundhed og velfærd

Vi skal investere i sundhedsvæsenet

Foto: Colourbox

Det danske sundhedsvæsen er godt. Men det kan blive endnu bedre. Derfor skal vi investere i sundheden i de kommende år.

Venstre foreslog allerede sidste år at afsætte 1 mia. kr. ekstra om året, som bl.a. skal bruges på at iværksætte en Kræftplan IV, som både patienter og Kræftens Bekæmpelse har efterspurgt. Den skal sikre hurtigere behandling af patienterne samt mere tryghed og sammenhæng i behandlingsforløbet, ved at der udpeges en patientansvarlig læge.

Det danske sundhedsvæsen står dog også over for andre udfordringer. Overbelægning og patienter på gangene er et dagligt problem på mange af landets sygehuse, og medicinudgifterne er stigende. Det skal vi tage hånd om. Og det kommer til at koste flere penge.

Venstre har foreslået at reducere udviklingsbistanden, så vi giver det niveau, som FN anbefaler. Samtidig vil vi spare penge ved at gøre op med regeringens mange lempelser på udlændingepolitikken. Det giver i alt 20 mia. kr., som vi kan bruge på f.eks. sundhed i de kommende år.

Venstre har tidligere vist, at vi er det parti, som er bedst i stand til at reformere og forbedre det danske sundhedsvæsen. Da Venstre sidst sad i regering, blev ventelisterne til sygehusene nedbragt med fem uger. Og det var Venstre, der sikrede patienterne det udvidede frie sygehusvalg og en behandlingsgaranti.    

Sundheden har fortsat den allerhøjeste prioritet for Venstre. Der skal være de nødvendige penge til den bedste medicin og den bedste behandling. Det skylder vi patienterne.