Udlændinge

Vi har intet at skamme os over

Danmark og Europa befinder sig lige nu i en flygtninge- og migrantkrise, som vi ikke har set magen til i årtier. Danmark løfter i den sammenhæng et kæmpe ansvar. Danmark er et af de lande i Europa, der har modtaget flest asylansøgere i forhold til vores størrelse. Vi er et af de lande i verden, der giver allermest i udviklingsbistand, og vi er blandt dem, der yder mest hjælp i de nærområder, hvor millioner af flygtninge er strandet. Danmark tager ansvar i langt større grad, end vores størrelse egentlig kræver. Så lad os få proportionerne på plads. Vi kan stå med rank ryg og være stolte af vores indsats. Det kunne vi i går, og det kan vi stadig i dag.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i går en række helt nødvendige stramninger for at sikre, at Danmark fortsat kan hænge sammen både økonomisk, socialt og kulturelt med historisk mange asylansøgere. Det berettiger ikke de sammenligninger, vi har set, med regimer, der stod bag de mest frygtelige og systematiske folkedrab i historien. En ting er, at det er utilstedeligt og forkert. Noget andet er, at det er aldeles historieløst og fuldstændig respektløst over for de mennesker, der blev myrdet som følge af umenneskelige styreformer, og det er respektløst over for de mange, mange mennesker, som ofrede deres liv i kampen mod disse styreformer.   

Lad os få fakta på plads. Det lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget, har til formål at gøre det mindre attraktivt at være asylansøger i Danmark. For vi må være ærlige og realistiske. Vi kan ikke åbne Danmark for alle. Antallet af asylansøgere, der kommer hertil, har en betydning for, hvor godt vi vil komme i mål med den efterfølgende integration. Regeringen har lagt sig i spidsen for en balanceret og konsekvent udlændingepolitik. På den ene side kan vi ikke vende ryggen til verden. Vi skal hjælpe til og påtage os et ansvar. Det gør vi. På den anden side skal vi passe på Danmark. Et af verdens tryggeste velfærdssamfund kommer ikke af sig selv. Det koster. Og det bygger på det helt centrale princip, at kan man klare sig selv, ja så skal man det. Det må gælde for alle. Det skal vi ikke skamme os over.  

Den debat, der raser nu, og som bl.a. er hjulpet på vej af danske politikere, der har haft en kortsigtet og misforstået interesse i at tale Danmarks omdømme ned, er både ærgerlig og misvisende: At flygtninge, der ankommer ved den danske grænse, straks skal vendes på hovedet og rystes for deres sidste mønter, er lodret forkert. Lad os gøre det klart: Vi vil hverken tage smykker eller andre ting med affektionsværdi fra flygtninge. Men at myndighederne nu har mulighed for at kræve, at man selv betaler, hvis man kan, er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning for at beskytte velfærdssamfundet og sikre, at vi bruger pengene på dem, der har et reelt har behov. Det er rettidig omhu. Og det skal vi ikke skamme os over. Det er et princip, der gælder for os alle, og det er et princip, vi skal være stolte af.