Venstre vil tage et opgør med social kontrol

Af Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre

Vi er nået langt med ligestillingen i Danmark. Vi er ikke i mål endnu, og i Danmark er et af de største ligestillingsproblemer den sociale kontrol, der sker af især muslimske kvinder i visse indvandrermiljøer. Hvor der hersker et helt andet syn på mænd og kvinder, end der gør i resten af Danmark. Og hvor en kampdag som kvindernes internationale kampdag giver allermest mening.

Mænd og kvinder er lige meget værd. Sådan er det, og sådan skal det være i Danmark. Vi vil ikke acceptere, at der er miljøer i Danmark, hvor ligestillingen er sat helt ud af spil. Hvor ægtemænd, fædre og brødre tyranniserer kvinders og pigers tilværelse. Og hvor kvinder umyndiggøres og fratages deres frihed. I Danmark har vi ligestilling, og der skal være lige muligheder for alle.

De mennesker, der modarbejder det, skal straffes hårdt. Derfor vil Venstre straffe forbrydelser begået som led i social kontrol hårdere og på den måde entydigt stille os på de kvinders side, der oplever at være underlagt social kontrol.

Det er selvfølgelig ikke gjort med det. Og det nye forslag skal ses i sammenhæng med den handlingsplan, vi lavede, da vi sad i regering, samt vores kriminalisering af psykisk vold. Men det næste skridt er at skrive social kontrol direkte ind i straffeloven, så domstolene skærper straffen, hvis en forbrydelse er sket som led i social kontrol.

Det er helt utilstedeligt, når vi f.eks. hører, at kvinder ikke må gå alene til møde på jobcenteret eller tage et arbejde, hvor der er mandlige kolleger. Og det er fuldstændig uacceptabelt, at unge piger ikke må vælge deres egen kæreste, fordi de bliver truet.

Vores lovgivning skal tydeligt markere, at vi som samfund ikke vil acceptere, at der finder social kontrol sted over for kvinder i Danmark. Før den kamp er vundet, opnår vi ikke ligestilling her i landet blandt alle grupper.

Det handler om at nedbryde en af den manglende ligestillings store bastioner, som findes i parallelsamfundene. Vi vil først og fremmest sende et klart signal til indvandrerkvinderne om, at vi står på deres side, og at vi støtter dem kompromisløst i deres frihedskamp.

Samtidig ønsker vi også at sende et klart signal til de ægtemænd, fædre og brødre, som enten udøver eller måtte være tilbøjelige til at udøve social kontrol. De skal vide, at det er totalt uacceptabelt i Danmark, og at det ikke vil gå ustraffet hen, hvis det står til Venstre.