Økonomi og vækst

Venstre har sikret bedre kompensation til selvstændige

Af Torsten Schack Pedersen, Venstres erhvervsordfører

Venstre har siden foråret kæmpet for, at de selvstændige får en ordentlig og rimelig behandling. Der er ekstremt mange selvstændige, der er voldsomt presset af krisen og nedlukningen, og dem skal vi hjælpe så godt, vi kan. Derfor har det været urimeligt, at kompensationen til f.eks. den tvangslukkede frisør har været afhængig af, om man er selvstændig eller ansat lønmodtager.

Venstre har kæmpet for at gøre op med den urimelighed. Derfor samlede vi et flertal uden om regeringen, som nu har presset den til at hæve kompensationen til de selvstændige, så de økonomisk sidestilles med almindelige lønmodtagere. Det er kun rimeligt under en uforskyldt krise og nedlukning.

Den bedre kompensation til de selvstændige er blot ét element i den nye aftale om forbedringer af kompensationsordningerne, som vi har indgået i dag.

Udover at sætte et stop for den uretfærdige forskelsbehandling af selvstændige har vi forlænget og forbedret flere af de generelle initiativer. Vi forbedrer kompensationsordningen for faste omkostninger, som hjælper virksomhederne til at betale bl.a. huslejen, vi afsætter penge til kompensation for sæsonvarer, som ikke kan holde sig til næste sæson, og vi forlænger garantiordningen i Rejsegarantifonden.

Samtidig forlænger vi aktivitetspuljer og kompensationsordninger for kulturlivet, så vi holder hånden under sportsklubber, kulturarrangører og folkehøjskoler, der går glip af vigtige indtægter i disse tider.

Den fortsatte nedlukning sætter de danske virksomheder, som gennem næsten et helt år har tæret på reserverne, under et stort pres. Derfor er det helt nødvendigt, at vi fortsat holder hånden under dem gennem krisen.

Det er noget af det gode i aftalen. Men det betyder ikke, at vi er i mål. Vi kæmper videre for at sikre bedre vilkår for alle danske virksomheder og danskernes arbejdspladser, som er berørt af krisen. Det betyder, at vi blandt flere ting skal se på bedre vilkår for underleverandører.

Det bekymrer mig også meget, at vi har en regering, hvor det har været nødvendigt at kæmpe så hård en kamp bare for at ligestille de selvstændige med lønmodtagerne, og at det skulle være nødvendigt at bringe regeringen i mindretal, før den ville lytte til de selvstændiges opråb.

Venstre kæmper for erhvervslivet og danske arbejdspladser. Men regeringen virker ikke optaget af, at Danmark skal være et land, hvor man har lyst til at drive virksomhed eller springe ud som iværksætter. Slet ikke, når man så længe stædigt har stået fast på at forskelsbehandle selvstændige og lønmodtagere og overdynge erhvervslivet med nye skatter og afgifter midt i en overlevelseskamp.

Vi mener også, at det er strengt nødvendigt, at der laves tiltag, der sikrer langsigtet vækst. De ordninger og tiltag, vi er blevet enige om i dag, hjælper og holder hånden under virksomhederne her og nu - men vi skal også sikre vækst og velstand i fremtiden. Venstre har i den forbindelse spillet ind med flere konkrete forslag, heriblandt et ønske om at give virksomhederne et ekstra incitament til at investere i forskning og udvikling, så vi kan skabe nye arbejdspladser. Her mangler vi stadig at se reel handling fra regeringen.

Med venlig hilsen

Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre