Økonomi og vækst

Vækst kræver ansvarlig økonomisk politik

Opsvinget i dansk økonomi har bidt sig fast. I 2015 er både BNP og beskæftigelsen i den private sektor vokset, og regeringen vurderer, at fremgangen vil fortsætte de kommende år. Det giver udsigt til 80.000 personer kan komme i privat beskæftigelse over de kommende år. Og det glæder Venstres finansordfører Jacob Jensen.

- Der er nu skabt et solidt fundament for økonomisk vækst og fremgang de kommende år. Det betyder ikke, at vi nu åbner kassen på vid gab. Vi vil fortsat føre en ansvarlig og stram økonomiske politik, hvor vi holder de offentlige udgifter på et realistisk niveau, så vi kan få nedbragt det offentlige underskud, siger Jacob Jensen.

Regeringen vurderer, at det strukturelle offentlige underskud vil blive reduceret fra 0,7 pct. af BNP i 2015 til 0,4 pct. af BNP i 2016, hvilket blandt andet skyldes styrkelsen af de offentlige finanser på finansloven for 2016.

-  Vi har helt åbent lagt frem, at målet med finansloven for 2016 var at gøre op med den lemfældige omgang med statens penge, som den tidligere regering lagde for dagen. Vi har skulle træffe nogle benhårde valg, for vi ved, at det betaler sig på den lange bane for Danmark, siger Jacob Jensen.

Finansloven for 2016 lægger især vægt på at understøtte kernevelfærden på bl.a. sundheds- og ældreområdet samt sørge for, at det danske erhvervsliv får bedre vilkår og bedre muligheder for at skabe flere private arbejdspladser. Det har dermed også betydet, at andre ting er blevet nedprioriteret.

- Venstre gik til valg på, at vi ikke skal bruge flere penge, end vi ikke har. Vi har klart og tydeligt sagt, at når man skal finde penge til nye tiltag, så skal pengene findes et andet sted. Der skal kort sagt prioriteres, og denne her økonomiske redegørelse laver ikke om på det. Vi skal stadig været forsigtige og ansvarlige, selvom økonomien er i fremgang, siger Jacob Jensen.