Økonomi og vækst

Ny aftale kan give lavere varmepriser

Foto: Colourbox.

Venstre har som en del af forligskredsen bag energiaftalen fra 2012 i dag indgået en aftale, der giver 50 decentrale kraftvarmeværker en håndsrækning, der kan sikre bedre økonomi på værkerne og på sigt føre til lavere varmepriser til forbrugerne.

Med energiaftalen fra 2012 blev der lavet en ordning, hvor 35 kraftvarmeværker med den højeste varmepris kunne installere en 1 MW biomassefyret kedel til ren varmeproduktion, så de ikke var tvunget til at bruge dyr naturgas. Erfaringerne fra de 35 værker har vist, at biomassekedlerne har været et effektivt middel til at opnå lavere varmepriser. 

”Det har længe været et ønske for Venstre, at ordningen blev udbredt til flere kraftvarmeværker, og det er lykkedes med dagens aftale. Det glæder mig meget, at vi kan give en håndsrækning til yderligere 50 decentrale kraftvarmeværker – primært i de mere tyndtbefolkede egne af landet – så de i fremtiden kan få en billigere varmeregning”, siger Venstres klima- og energiordfører Lars Christian Lilleholt.  

Med aftalen udvides ordningen fra at omfatte 35 værker til at gælde for i alt 85 decentrale kraftvarmeværker, hvor varmepriserne fremover kan falde, fordi der åbnes op for at erstatte dyr naturgas med afgiftsfrit biomasse.  

”Dagens aftale betyder, at varmeprisen for en typisk parcelhusejer kan falde op til 2.000–3.000 kr. efter 2018 afhængig af de lokale forhold og nuværende varmepriser. Det vil være op til det enkelte kraftvarmeværk at udnytte ordningen, men nu har vi i hvert fald kridtet banen op til billigere varmepriser,” siger Venstres klima- og energiordfører Lars Christian Lilleholt.  

Baggrunden for aftalen er, at der efter 2018 bortfalder en støtteordning til kraftvarmeværker, hvor varmeforbrugere tilkoblet decentrale kraftvarmeværker risikerede markante prisstigninger. Med aftalen kan de i stedet få billigere varmeregninger.