Venstre

Åbningstale: Danmark skal hænge sammen

Foto: Hasse Ferrold

Danmark er et dejligt land. Her lever vi med velstand, harmoni og frihed. Men der er ting, vi skal gøre bedre, hvis Danmark skal hænge sammen værdimæssigt, geografisk og økonomisk.

Danmark og Europa står i en ekstraordinær situation. Vores grænser er under pres fra mennesker på flugt fra fattigdom, krig og ødelæggelse. Men vi må tale åbent om, at der er forskel på at være flygtning og økonomisk migrant. Vi må tage fat om problemets rod.

Regeringen har derfor afsat 750 mio. kr. til bl.a. bistand i nærområderne, så vi kan hjælpe flere. Men samtidig skal vi føre en stram udlændingepolitik, der skal gøre det mindre attraktivt at søge til Danmark. Og de udlændinge, der ender med at få ophold her i landet, de skal selvfølgelig integreres bedre. Danmark skal hænge sammen værdimæssigt.

Vi skal fortsat selv bestemme vores udlændingepolitik. Hvis man på noget tidspunkt skulle nå dertil, hvor nogen ønsker, at Danmark skal deltage i den fælles europæiske asylpolitik, så er Venstres holdning klar: Så skal vi have en ny folkeafstemning.

Dansk økonomi er langsomt på vej frem efter krisen. Men det går ikke lige godt alle steder i landet. Vi vil give hele Danmark mulighed for at udvikle sig. Vi ønsker en friere planlov, der skal give kommunerne frihed til at udvikle og skabe vækst. Vi har valgt at flytte 3.900 statslige arbejdspladser ud i landet. Vi vil fremlægge en samlet fødevare- og landbrugspakke. Danmark skal hænge sammen geografisk.

Vi skal også sikre flere private arbejdspladser. Skabes der ikke nok private arbejdspladser, hænger økonomien ikke sammen. Vi skal ikke stille skrappere krav til danske virksomheder end vore nabolande. Vi skal gøre det mere attraktivt at drive virksomhed ved at sænke skatter og afgifter og ved at gøre op med overimplementering af EU-regler. Uden velstand, ingen velfærd. Og uden velfærd hænger Danmark ikke sammen socialt.   

Jeg vil et Danmark, der er åbent for dem, der kan og vil. Jeg vil et Danmark, som hænger sammen geografisk, hvor den enkelte har friheden til at bo og arbejde i hele landet. Jeg vil et Danmark, hvor vi belønner dem, der går på arbejde og yder deres del – og hvor virksomhederne har frihed til at skabe fremgang og nye job til gavn for os alle.

Regeringen har sat en retning for et friere, rigere og rimeligere samfund. Og jeg håber, at vi i det folketingsår, som tager sin begyndelse i dag, kan samarbejde bredt med alle partier i Folketinget om at flytte Danmark i den retning.

Hele talen kan læses her