Folkeskole og uddannelse

Unge godt fra start

Foto: Colourbox

Det allermest værdifulde i Danmark er vores børn og unge. 

Vi skylder de unge den bedste start i livet, vi overhovedet kan give dem. Hvis ungdommen går skævt, kan det få omfattende konsekvenser resten af livet.

Derfor har Venstre i dag præsenteret et nyt ungeudspil - ”Alle unge godt fra start” - med 17 konkrete forslag. For vi står med store udfordringer, som vi skal løse. I dag forlader hver 7. elev folkeskolen uden at kunne læse tilstrækkeligt godt til at klare sig i uddannelsessystemet. 4 ud af 10 unge kontanthjælpsmodtagere har forældre, der selv har modtaget kontanthjælp. Det er et problem. Det kræver handling.

Venstre foreslår i dag bl.a. et servicetjek af inklusionen i folkeskolen. Det er en rigtig målsætning, at vi skal have inkluderet flere børn, men flere steder går det for stærkt, og der tages ikke tilstrækkeligt hensyn til alle elever. Et servicetjek skal inddrage elever, lærere og forældre for at sikre, at inklusionen foregår på en ordentlig måde.

Ungdomsuddannelserne skal indrettes, så unge får lige præcis den uddannelse, de kan bruge til at læse videre eller få et job. Venstre vil afsætte 100 millioner kr. til flere praktikpladser, forbedre mulighederne for elever på gymnasiale erhvervsuddannelser og afsætte penge til bedre udstyr på erhvervsuddannelserne. Vi vil skabe et stærkere fagligt niveau på gymnasierne ved at indføre adgangskrav og rydde op i gymnasiernes mange studieretninger.

Universiteternes fremdriftsreform er blevet en alt for stram spændetrøje om de studerende og har skabt alt for meget bureaukrati. Den skal vi have lavet om, så den giver mere frihed til de studerende uden at slække på kravet om, at de også skal få gjort deres uddannelser færdige. 

De, der kan, skal have friheden til at skabe sig et godt liv. De, der ikke kan, skal have støtte og hjælp af fællesskabet. Derfor skal vi arbejde for, at børn ikke ”arver” forældrenes kontanthjælp og bruge virkningsfulde metoder til at bryde den negative sociale arv.

Venstre tror på ungdommen. Lad os give de unge den frihed og den hjælp, de skal have, for at skabe sig det bedst mulige liv.

Læs hele udspillet her.