Trafik

Kørekort til 17-årige gavner trafiksikkerheden

De unge bilister er generelt overrepræsenterede i uheldsstatistikkerne. Det er farligst at være ung bilist. Årsagen er naturligvis, at de unge - på trods af en god køreuddannelse og aflæggelse af køreprøve - savner praktisk erfaring fra kørsel i trafikken. Dertil kommer den velkendte og farlige kådhed blandt især unge mænd bag rattet.

Læs mere
Trafik

Venstre: Bedre balance i trafikale investeringer

22,6 mia. kr. årligt. Så meget vil det koste, hvis 20 pct. af de danske bilister skal flyttes ud af bilerne og over i togene. Det viser et notat fra Transportministeriet, hvor omkostninger forbundet med både miljø, klima, støj, uheld og trængsel er medregnet.

Læs mere
Trafik

Knallert til 15-årige fremmer mobiliteten

Siden 2011 er der sket markante forbedringer i knallertuddannelsen på ungdomsskolerne, hvor antallet af lektioner er øget, og det er blevet et lovkrav, at knallertuddannelsen skal indeholde et færdselsrelateret førstehjælpskursus, og at knallertuddannelsen afsluttes med en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

Læs mere
Trafik

Bedre mobilitet i hele Danmark

Der er godt nyt til billisterne og dem, der bor på de små øer. Med finansloven har regeringen taget en række initiativer for at sikre en bedre fremkommelighed i hele landet. 

Læs mere