Retspolitik

Syrienskrigere skal kunne straffes

Venstres integrationsordfører - Martin Geertsen

Venstre vil forhindre, at unge rejser fra Danmark til eksempelvis Irak eller Syrien for at drage i hellig krig for IS. Hvis det alligevel sker, skal de fratages opholdstilladelsen eller straffes.

Der skal sættes en prop i strømmen af personer fra Danmark, der opholder sig i lande som Syrien og Irak for eksempelvis at drage i hellig krig for terrororganisationen IS. Derfor foreslår Venstre at skærpe straffen markant, så det får klare konsekvenser, hvis man drager i hellig krig.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation. PET kalder de muslimske unge, der har kæmpet på ekstremisternes side, for en af de største terrortrusler mod Danmark. Derfor vil Venstre gøre det strafbart at opholde sig i Syrien eller Nordirak, medmindre man får en godkendelse fra myndighederne, siger Venstres integrationsordfører Martin Geertsen.

Forslaget vil betyde, at danske statsborgere, der drager i hellig krig, kan retsforfølges og straffes med op til 6 års fængsel. Er der tale om udlændinge bosat i Danmark, vil deres opholdstilladelse automatisk bortfalde, og de vil få forbud mod at rejse ind i Danmark igen.

- Der er stort fokus på at forhindre udrejse. Det er også vigtigt, men i de tilfælde, hvor forebyggelse ikke virker, og de alligevel tager af sted, bliver vi nødt til at have meget hårdere reaktionsmuligheder end i dag. Sagt på en anden måde – hvis personer opholder sig i Syrien eller Nordirak for at kæmpe, så vil vi sørge for, at de bliver ude. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi spærre dem inde. Vi kan simpelthen ikke acceptere, at de her mennesker kommer tilbage og går frit rundt i Danmark, siger Martin Geertsen.

Hvilke lande og områder forslaget konkret vil omhandle vurderes i et samspil mellem Justitsministeriet, FE, PET og Udenrigsministeriet. Det vil blive muligt at søge om tilladelse til at rejse til de pågældende lande, hvis man har legitime formål som nødhjælpsarbejde, journalistisk arbejde eller familiebesøg. Som forholdene er nu, er de danske myndigheder mere eller mindre magtesløse i det tilfælde, at en syrienkriger kommer retur til Danmark. Det er uacceptabelt.

- Vi tror på fri bevægelighed. Det er en liberal hjørnesten. Men i denne situation bliver vi nødt til at tage affære. For mig drejer det sig om danskernes sikkerhed, og den værner vi om med netop dette tiltag, siger Martin Geertsen.