Udlændinge

Straksindgreb på asylområdet

Et flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en ny integrationsydelse, som skal gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og sikre, at den enkelte har et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. 

- Vi skal have strammet op, så vi får styr på asyltilstrømningen til Danmark. Derfor fremsætter vi på fredag et lovforslag, der markant strammer op på vilkårene for udlændinge, der søger til Danmark. Vi indfører en ny integrationsydelse på SU-niveau, så det bliver mindre attraktivt at søge til Danmark, siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.  

Integrationsydelsen, som bygger på SU-systemets satser, gælder for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Hvis man viser vilje til at integrere sig i det danske samfund ved at lære dansk, kan man opnå et tillæg på op til 1.500 kroner om måneden. 

- Nu bliver der mulighed for en sprogbonus til personer, der aktivt forsøger at blive en del af det danske samfund. Det her er den første i en række af stramninger, som regeringen vil gennemføre for at få udlændingeområdet under kontrol igen, siger Inger Støjberg. 

Flertallet bag aftalen består af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.