Slut med regeringens enevældige tilgang

"Venstre bakker ikke op om hastelovgivning, som tingene står", siger Venstres formand i denne udmelding, der kritiserer regeringens håndtering af mink-sagen.

Regeringen har egenrådigt besluttet, at hele den danske minkbestand skal slås ned for at undgå, at Danmark bliver arnested for en mutation af corona-virusset.

Det er et meget vidtrækkende tiltag at lukke et erhverv i Danmark, og det er sket uden inddragelse af Folketinget. Det er ikke i orden. 

For vi skal selvfølgelig sætte folkesundheden forrest, men det skal ske ordentligt og på et oplyst grundlag i en demokratisk proces.

Nu viser det sig, at regeringen ikke har det nødvendige lovgrundlag på plads til beslutningen. Derfor ønskede den søndag at få endnu mere hastelovgivning på plads. Samtidig har en række forskere rejst tvivl om grundlaget for beslutningen, hvilket yderligere udstiller, at regeringens tilgang er uacceptabel.

Venstre bakker ikke op om hastelovgivning, som tingene står.

Det her skal under ingen omstændigheder jappes igennem på en eftermiddag. Først og fremmest vil Venstre stå fast på, at de familier som i generationer har ernæret sig ved minkavl, skal have erstatning for, at staten nu kræver deres livsværk lukket. Der er tale om ekspropriation, og derfor skal der ikke på nogen måde rystes på hånden eller tales om ”kompensation”, sådan som regeringen har gjort. Der skal tales fuld erstatning.

Dertil kommer de mange spørgsmål, som over weekenden er rejst af en række forskere om nødvendigheden af regeringens beslutning. Her og nu bør der ikke være forskere eller sagkyndige, som står uden svar på deres spørgsmål til regeringens fremgangsmåde. Især ikke i en sag, hvor det er familiers livsværk og et velfungerende erhverv, som regeringen vil rive væk.

Det er simpelthen ikke i orden.

Det er regeringens ansvar at sikre de svar – den dukker sig og tager ikke ansvar for at aflive den tvivl, som hersker.

Samlet set kan Venstre ikke bakke op om hastelovgivning. Hverken erstatning til minkavlerne eller den tvivl, som er opstået om nødvendigheden af den her vidtrækkende beslutning, er håndteret. Det er regeringens opgave, og den opgave skal løses som en del af lovbehandlingen i Folketinget.

Venstre sætter folkesundheden først, og vi er klar til at gøre det nødvendige for, at Danmark ikke skal blive centrum for en ny smitte. Men regeringen skylder danskerne – og i særdeleshed de mange danskere i minkerhvervet – svar på den kritik, som er rejst af denne vidtrækkende beslutning om at lukke et erhverv i Danmark.

Og de svar vil Venstre forfølge via en ordentlig behandling i Folketinget af den lovgivning, som regeringen foreslår – ganske som det hører sig til i et demokrati.

Mange hilsner

Jakob Ellemann-Jensen