Integration

Skrappere kurs over for radikaliserede imamer

Danmark er et demokratisk samfund. Vi har ytringsfrihed, vi har ligestilling, og vi har religionsfrihed. Det er vi stolte af, og sådan skal det blive ved med at være. Men det er ikke en selvfølge.

For nylig har vi set en række triste eksempler på, at der i muslimske moskeer findes imamer, der misbruger vores frihedsrettigheder til at prædike imod vores samfund.  

Når visse imamer taler direkte imod ligestilling og opfordrer kvinder til at blive hos voldelige ægtemænd og fraråder dem at blive en del af det danske arbejdsmarked, ja, så er vi nødt til at finde fornuftige gensvar. Vi vil ikke acceptere parallelsamfund, hvor ledende imamer under dække af religion aktivt undergraver det danske samfund. Trosfrihed giver ikke ret til at misbruge vielsesmyndighed og folkeoplysningsmidler til at undergrave demokrati og ligestilling.

Hadprædikanter skal, om muligt, stoppes ved grænsen. Vi vil forsøge at etablere en sortliste, som skal forhindre rabiate imamer i at komme hertil for at sprede hadefulde budskaber. Vi skal tage et opgør med dem, som allerede er her og prædiker had. Vi vil ikke være til grin i vores eget land – man skal selvfølgelig hverken have vielseskompetence eller tilskud til folkeoplysning, hvis man bekæmper grundlæggende, danske værdier.

Problemstillingen er ikke ny. Men hvis vi for alvor skal problemerne til livs, skal vi sætte ambitionsniveauet højere end blot den sædvanlige forargelse. Det danske demokrati er stærkt - ikke svagt eller holdningsløst. Vi kan, og vi skal handle, når vi kan se, at det er truet. Men vi skal handle velovervejet. Og derfor skal det selvfølgelig også foregå inden for grundlovens og retsstatens rammer og med respekt for vores internationale forpligtelser.

I dag er forhandlingerne gået i gang. Vi har haft et konstruktivt møde med Folketingets partier. I næste uge genoptager vi forhandlingerne, og det er mit håb, at vi allerede inden sommerferien kan sætte de første tiltag i værk.