Økonomi og vækst

Skat ud af krisen

SKAT har den seneste tid været plaget af alt for mange skandaler. Det er ikke i orden. Danskerne skal kunne have tillid til det danske skattevæsen. Handlingsplanen 'SKAT ud af krisen' er første skridt på vejen i arbejdet med at få håndteret de konkrete problemer, som presser sig på og samtidig få sat en retning for SKAT i de kommende år. 

Der findes ingen hurtige eller nemme løsninger, der kan trylle problemerne væk, men mit fokus vil være fremadrettet. Vi skal have genoprettet befolkningens tillid til SKAT, og vi skal stræbe efter at opbygge en skatteforvaltning i verdensklasse. Det kræver åbenhed, handling og en saltvandsindsprøjtning i form af flere medarbejdere med de rette kompetencer.

Først og fremmest vil regeringen nu gradvis afskaffe det særdeles fejlbehæftede inddrivelsessystem EFI. Systemet er så ineffektivt, at det ikke kan bevares. Samtidig igangsætter vi et omfattende men nødvendigt arbejde med et nyt og forenklet inddrivelsessystem, der gerne skulle stå færdigt i 2019.

Derudover skal vi styrke sikkerheden omkring SKAT. Det er dybt kritisabelt, at det er lykkedes udenlandske kriminelle at snyde statskassen for 6,2 mia. kr. i form af refusion af udbytteskat. Derfor vil vi styrke overvågningen af alle udbetalinger, og helt konkret nedsættes en task force til kontrol af refusion af udbyttebetalinger. Samtidig vil vi oprette en anti-svindelenhed, som skal ruste SKAT til at håndtere international kriminalitet og sikre, at der ikke uretmæssigt fosser penge ud af statskassen.

Derfor vil regeringen tilføre flere ressourcer til SKAT for at få SKAT tilbage på rette spor. 350 nye medarbejdere skal forbedre inddrivelsesområdet, mens 50 nye medarbejdere skal sikre kontrollen med udbytterefusioner.

Hverken den danske befolkning, SKATs medarbejdere eller det politiske system kan være tjent med en svækket skatteforvaltning. Derfor opfordrer jeg til politisk ro og samling, og jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget i fællesskab vil tage ansvar for at få genoprettet tilliden til SKAT og skabe de optimale rammer for, at SKAT kan udføre sine opgaver effektivt.