Trafik

Sikrere og mere miljøvenlige biler - øget mobilitet

Det bliver nu billigere at købe en familievenlig, sikker og mere miljøvenlig bil – og dermed bliver det billigere at være dansker.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at nedsætte registreringsafgiften på biler. Vi fortsætter derfor det arbejde, vi allerede igangsatte med finansloven for 2016 og finansloven for 2017, hvor vi også gjorde det billigere at købe en bil.

Det er jeg utroligt glad for. For bilen er et vigtigt transportmiddel for rigtigt mange danske familier. Det er bilen, mange familier bruger, når de skal til og fra arbejde. Og det er bilen, mange familier bruger, når de skal hente og bringe børnene. Aftalen betyder, at afgiften falder for langt de fleste biler. Og vi belønner de mest sikre biler - og dem, der har den bedste brændstoføkonomi. Det betyder, at danske familier får bedre råd til at købe både større, sikrere og mere miljøvenlige biler. Aftalen sikrer fx, at en Peugeot 308 bliver 33.000 kr. billigere, mens en Volkswagen Passat bliver knap 60.000 kr. billigere. 

Det er, hvad jeg kalder nær velfærd! For det betyder, at danske familier får bedre mulighed for at købe den bil, netop de har behov for, og som passer den enkelte familie bedst.

Med aftalen sikrer vi også øget mobilitet i Danmark, ligesom vi binder Danmark bedre sammen. Vi nedsætter taksterne over Storebælt. Det binder Øst- og Vestdanmark bedre sammen, og det er med til at sikre øget mobilitet - og dermed også forudsætningen for vækst, udvikling og arbejdspladser.

Samtidig tager vi hånd om udfordringen på den vestfynske motorvej. Vi får nu det tredje spor mellem Odense V og Nr. Aaby. Det er tiltrængt, fordi motorvejen er udfordret af voksende trængselsproblemer - og alt for ofte sker der ulykker på motorvejen. Det koster både erhvervsliv og privatpersoner tid og penge at holde i kø. Derfor er det glædeligt, at vi nu sikrer bedre fremkommelighed på Fyn. Det bidrager til vækst og udvikling.

Endelig indeholder aftalen en vejafgift for udenlandske bilister i Danmark. Det betyder, at udenlandske bilister vil skulle betale en lille smule for at benytte det danske vejnet. Det er vel kun rimeligt, at udenlandske bilister også spæder lidt til kassen, når de trods alt er med til at bruge og slide på det danske vejnet. Det er jeg godt tilfreds, når vi samtidig sikrer, at danske bilister holdes skadesløse. 

Det er samlet en rigtig fornuftig aftale, som gør det billigere at være dansker, og som er med til at sikre øget mobilitet - og dermed også forudsætningen for vækst, udvikling og arbejdspladser i hele Danmark.