Sundhed og velfærd

Et sundhedsvæsen i verdensklasse - også i fremtiden

Det går fremad i Danmark - også i sundhedsvæsenet. Men vi er ikke i mål.
De seneste 17 år har skiftende danske regeringer arbejdet for et stærkt sundhedsvæsen, som alle kan føle sig trygge ved. Og i 13 af de 17 år har der stået Venstre på langt størstedelen af de tiltag, der har forbedret sundhedstilbuddene for danskerne.

Læs mere
Retspolitik

Der skal være nultolerance overfor pædofilidømte

Overgreb mod børn er en af de mest frygtelige forbrydelser, vi kender til. Det er forbrydelser, som i de fleste tilfælde påvirker resten af livet, og som sætter sig dybe spor hos de børn, som bliver udsat for det.

Læs mere
Socialpolitik

FL19: Farvel til satspuljen - og goddag til et seniorliv med flere penge på lommen

Næste års finanslovsaftale har markante Venstre-aftryk, hvor vi igen investerer i vores kernevelfærd og i tiltag, der understøtter væksten i Danmark. Så vores virksomheder kan fortsætte med at skabe velstand og arbejdspladser.

Læs mere
Venstre

Finanslov 2019 - Velfærd, udlændinge, pension, miljø, lov og orden

Så er den her! Finansloven for 2019 er på plads, og det har endnu en gang været et intenst forhandlingsforløb. Resultatet har dog været værd at vente på, for regeringen og Dansk Folkeparti har landet en rigtig god aftale, der rækker langt ind i fremtiden

Læs mere
Folkeskole og uddannelse

Nu styrker vi erhvervsuddannelserne

Det har længe været en høj prioritet for Venstre at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor er vi rigtig glade for, at vi i torsdags, med et bredt flertal i Folketinget, landede en aftale, som skal sikre, at flere unge i fremtiden vælger en erhvervsuddannelse.

Læs mere
EU-politik

Morten Løkkegaard valgt som Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget

Venstre valgte søndag formiddag officielt Morten Løkkegaard som spidskandidat til det kommende Europa-Parlamentsvalg, der falder søndag den 26. maj 2019. Det skete på Venstres landsmøde i Messecenter Herning.

Læs mere
Venstre

Natteravnene får Venstres frihedspris

Venstres frihedspris går i år til Natteravnene for deres mangeårige indsats med at sikre tryghed og drage omsorg for børn og unge i nattelivet.

Læs mere
EU-politik

Topmøde – EU’s udfordringer kræver liberale løsninger

EU står overfor en lang række udfordringer, som kræver konkrete, håndgribelige løsninger. Derfor inviterede statsministeren tirsdag til liberalt topmøde på Marienborg.

Læs mere
Folkeskole og uddannelse

Ny aftale løfter erhvervsuddannelserne

Danmark mangler mennesker, som kan bruge både hovedet og hænderne, og som kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser i fremtiden

Læs mere
Klima og miljø

Regeringen sætter de grønne sejl…

Danmark er en grøn førernation. Vi går forrest, når det handler om at trække resten af verden i en mere bæredygtig retning, så kommende generationer kan se frem til at vokse op i en verden med mindre CO2-udledning og renere luft.

Læs mere
Integration

Nej tak til ghettoer

Det skal være slut med områder, hvor der ikke tales dansk, hvor alt for mange er på offentlig forsørgelse, hvor kriminalitet af forskellig art er hverdag, hvor kvinder regnes for mindre end mænd, og hvor børn lever i en modkultur.

Læs mere
Retspolitik

Opgør med slap retspraksis

Justitsministeren fremsætter nu et forslag om at hæve straffen for grov vold. Det er et rigtig godt skridt på vejen. Men der er lang vej igen.

Læs mere
Trafik

Midler til støjbekæmpelse – til gavn for borgerne

Danske borgere skal generes mindst muligt, når vi anlægger nye veje rundt om i Danmark. Det gælder både i anlægsfasen – og når vejene står klar. Derfor skal vi også gøre noget ved den støj, som mange danskere oplever hver dag langs statens veje. 

Læs mere
Trafik

Bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti i dag indgået en aftale om at udmønte midler til igangsættelse af en række initiativer på transportområdet, der er med til at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden i Danmark.

Læs mere
Vis flere