Sundhed og velfærd

Satspulje på sundhedsområdet på plads

En fordeling af satspuljemidlerne er netop faldet på plads. Venstres sundhedsprdfører Sophie Løhde er tilfreds med, at der overhovedet er blevet midler til sundhed.

Fordelingen af satspujlemidlerne på sundhedsområdet er netop faldet på plads i en aftale mellem Venstre, regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Venstres sundhedsordfører Sophie Løhde er tilfreds med, at sundhedsområdet i det hele taget får del i satspuljemidlerne, for det var ikke, hvad regeringen havde lagt op til.

- Da vi startede forhandlingerne, mente regeringen, at sundhedsområdet stort set ikke skulle prioriteres, så det er et gevaldigt skridt fremad, at vi nu har fået afsat knap en kvart milliard til sundhedsområdet, siger Sophie Løhde, som fremhæver, at det bl.a. er lykkedes at prioritere flere initiativer rettet mod forebyggelse af rusmiddelskader hos børn af misbrugere.

- Vi taler om børn, der bliver født til et liv som handicappede på grund af moderens misbrug under graviditeten. Derfor handler det her om at reducere en af de største former for ulighed i sundhed ved at styrke indsatsen for at forebygge rusmiddelskader hos børn, siger Sophie Løhde.

Det er også positivt, at der nu ifølge aftalen maksimalt skal gå 14 dage, før man starter genoptræning. Det er dog ikke lige så ambitiøst som Venstres forslag om, at der højst må gå syv dage - ellers bør patienten have ret til at vælge et andet genoptræningstilbud.

- Når det kommer til genoptræning, er aftalen et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål, siger Sophie Løhde.

Desuden har forebyggelse af hashmisbrug hos unge også været et prioriteret område for Venstre.

- Vi ved, at hashrygning kan starte en negativ spiral på et tidligt tidspunkt i tilværelsen. Desværre har vi set, at alt for mange unge har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af hashrygning. Det er derfor rigtigt godt, at vi nu får sat gang i den forebyggende indsats på ungdomsuddannelserne, siger Venstres psykiatri- og forebyggelsesordfører Jane Heitmann.

Venstre har bl.a. været med til at sikre: 

  • Øget kvalitet i alkoholbehandlingen.
  • Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn, hvis bevilling ellers ville udløbe i år.
  • Familieambulatorier - styrket indsats for at forebygge rusmiddelskader hos børn af mødre med et stof- eller alkoholmisbrug.
  • Forebyggelse særligt i regi af erhvervsskoler af hashmisbrug for at få unge tilbage på uddannelsessporet.
  • En styrket indsats for unge med hashpsykoser. 
  • Videreførelse af Videnscenter for Demens.
  • Rehabiliteringstilbud til Parkinson-patienter.
  • Kortere ventetid til genoptræning.
  • En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser.