Regeringens udlændingepolitik virker

De seneste tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet taler et tydeligt sprog: Antallet af asylansøgere, der finder vej til Danmark, er raslet ned.

Vi har nu det laveste antal asylansøgere i fem år, og antallet fortsætter med at falde. Det er vi glade for, for jo færre penge vi skal bruge på asylansøgere, jo flere penge har vi til at gøre en reel forskel i nærområderne og til vores kernevelfærd i Danmark. 

En stram og konsekvent udlændingepolitik virker – og jeg glæder mig over, at den nye trekløverregering følger trop og er enig om at videreføre en stram udlændingepolitik, som den Venstre-regeringen lagde for dagen efter valget.

For når asylpresset er faldet, er det jo ikke kommet af sig selv. Siden valget i sommeren 2015 har Venstre sammen med de andre borgerlige partier strammet udlændingepolitikken gevaldigt, og de åbne sluser, som den tidligere regering efterlod, er nu lukket.

Vi har indført en ny lavere integrationsydelse, som bl.a. sikrer, at Danmark ikke vælges til pga. generøse sociale ydelser, vi har strammet reglerne for familiesammenføring og indført et optjeningsprincip for børnecheck og folkepension. Derudover har vi gjort det sværere at opnå permanent ophold og indført et helt rimeligt krav om egenbetaling af sit ophold i Danmark, såfremt man har midlerne til det. Sådan skal det være. I alt 38 stramninger er det indtil videre blevet til – men ambitionerne er ikke sat i bero.

Med finansloven for 2017 indfører vi en ny nødbremse, så asylansøgere kan afvises ved grænsen, såfremt situationen kommer ud af kontrol. Og med det nye regeringsgrundlag på plads er vi nu tre partier, der er enige om at skærpe optjeningsprincipperne for velfærdsydelser og arbejde for et nyt asylsystem, hvor flygtninge ikke længere vandrer op gennem Europa og hvor der er styr på de ydre grænser – det skal være med til at bringe antallet af asylansøgere yderligere ned og samtidig sikre, at vi ikke giver fordele til de asylansøgere, der har midler til at betale kyniske menneskesmuglere.

Med en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik vil regeringen passe på Danmark og sikre, at vi hjælper der, hvor vi gør mest gavn.