Helhedsplan

Regeringen vil fremtidssikre Danmark

Danmark er et af de bedste lande i verden. Og det skal det også være i fremtiden for vores børn og børnebørn. Det kræver, at vi handler i rette tid og foretager justeringer af vores samfund, som ikke blot vil gøre en forskel nu – men også for de næste generationer.

I dag har regeringen fremlagt sin helhedsplan for et stærkere Danmark. Den skal sikre, at vi kan passe på Danmark, og vores land bliver stærkere og mere robust.

Vi har ikke brug for at omkalfatre Danmark. Men hvis vi justerer på flere forskellige skruer på samme tid, kan vi opnå store resultater.

Venstre har sagt klart og tydeligt, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. For et samfund hænger dårligt sammen, hvis der ikke er en mærkbar gevinst ved at gå på arbejde frem for at blive hjemme. Derfor foreslår vi at sænke skatten. Særligt for de laveste arbejdsindkomster – men også for højtkvalificerede medarbejdere. Og den største gevinst får de langtidsledige, som vi skal have med i arbejdsfællesskabet. Skattelettelserne betyder sammen med de øvrige tiltag i helhedsplanen, at en typisk dansk familie vil få 15.000 kr. mere til sig selv om året.

Men der skal selvfølgelig også være arbejde at få. Derfor vil vi også styrke de danske virksomheder. Vi skal sørge for et godt fundament for stærke og konkurrencedygtige virksomheder, der skaber private arbejdspladser. Vedtager vi helhedsplanen, vil der være en kvart million flere danskere i job i 2025.

Vi vil gøre SU-systemet mere robust, så det i højere grad hjælper dem, der efterfølgende arbejder og betaler skat i Danmark. Samtidig skal vi styrke vores uddannelser, så vi sikrer et bedre match mellem fremtidens erhvervsliv og fremtidens uddannelser.

Flere danskere skal spare op til alderdommen. Det er ikke kun godt for den enkelte, men også for fællesskabet, som ellers vil stå med en kæmpe regning om få år. I takt med at vi lever længere, er det også nødvendigt at fremrykke den allerede aftalte forhøjelse af pensionsalderen en smule, så alle, der kan, arbejder seks måneder længere fra 2025.

På den måde kan vi skaffe flere penge til vores kernevelfærd. Det betyder, at der er plads til at bruge 22 milliarder mere til bl.a. vores sundhed, vores børn og vores ældre, til vores nationale sikkerhed og til vores uddannelser.

Samtidig vil vi fortsætte arbejdet med at beskytte Danmark bedst muligt. Og det kræver en stram og konsekvent udlændingepolitik. Vi har allerede strammet op, og det har virket. Men der er brug for en nødbremse, der sikrer, at vi ikke får flere asylansøgere, end vi kan håndtere. Derfor foreslår regeringen, at vi skal kunne afvise asylansøgere ved grænsen og sende dem tilbage til fx Tyskland, hvis situationen kommer ud af kontrol.

Med helhedsplanen vil vi sikre et stærkere Danmark, hvor det kan betale sig at arbejde, hvor vi kan udvikle og forbedre vores kernevelfærd, og hvor vores børn og børnebørn kan nyde den samme frihed og de samme muligheder som os.

Læs hele regeringens helhedsplan her