Klima og miljø

Regeringen sætter de grønne sejl…

Danmark er en grøn førernation. Vi går forrest, når det handler om at trække resten af verden i en mere bæredygtig retning, så kommende generationer kan se frem til at vokse op i en verden med mindre CO2-udledning og renere luft.

Derfor fremlægger regeringen i dag udspillet ”Sammen om en grønnere fremtid”, som skal være med til at sikre Danmark den grønne førertrøje mange år ud i fremtiden. Så vi kan sikre et mere bæredygtigt samfund og samtidig inspirere andre lande rundt om i verden til også at handle.

En million grønne biler i 2030

Transportsektoren står i dag for ca. en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Derfor sætter regeringen nu et mål om, at vi om kun 12 år vil stoppe salget af nye diesel- og benzinbiler. Og om 17 år skal der heller ikke sælges nye plug-in hybridbiler.

Det skal medvirke til, at der i 2030 vil være over én million klimavenlige biler i Danmark. Det er en stor ambition. Og med dette udspil viser vi den politiske vilje til at opnå det.

Klimavenlige bybusser og taxaer

Selvom vi i Danmark har renere luft end de fleste andre europæiske lande, og antallet af dødsfald relateret til luftforurening næsten er halveret siden 1990, kan alt for mange dødsfald i dag stadig relateres til luftforurening.

Som en del af klima- og luftudspillet vil regeringen derfor udfase taxaer og bybusser, som kører på benzin og diesel. Helt konkret må ingen nye bybusser eller taxaer udlede CO2 eller luftforurening fra 2025.

Regeringen vil desuden give de fem største byer mulighed for at indføre miljøzoner med skærpede krav til lastbiler og busser. Reglerne indføres trinvis fra 2025, så alle – og særligt de erhvervsdrivende – har tid og mulighed for at tilpasse sig den nye ordning.   

Mere miljøvenligt landbrug og færre gamle brændeovne

Dansk landbrug er et af de mest miljøvenlige og effektive i Europa, og den udvikling skal fortsættes og styrkes. Regeringen vil derfor bl.a. styrke klimaforskningen på landbrugsområdet.

Vi vil sikre nye løsninger og ny teknologi, så vi i fremtiden kan producere endnu mere klimavenlige fødevarer.

Derudover vil vi gøre det mere attraktivt at udskifte de ældste brændeovne ved at oprette en midlertidig skrotningsordning. En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne brændeovn og har samtidig en dårligere brændeøkonomi.

Vi bygger videre på energiaftalen

Det nye klima- og luftudspil kommer i forlængelse af den historiske energiaftale, som regeringen lavede med alle Folketingets partier før sommeren. Det var den grønneste energiaftale i Danmarkshistorien – og sikrede bl.a. tre havvindmølleparker, og at 55 pct. af Danmarks energibehov vil være dækket af grøn energi i 2030.

Nu bygger vi videre på den historiske energiaftale. Med et ambitiøst klima- og luftudspil vil vi sikre en endnu grønnere fremtid.

Læs mere om regeringens 38 ambitiøse forslag på regeringen.dk