Udlændinge

Regeringen handler i to spor

Flygtninge- og migrantkrisen er muligvis den største politiske krise i dette århundrede. Den presser Europa, Danmark – og ikke mindst de 98 kommuner, der begynder at kunne mærke konsekvenserne af flygtningestrømmen.  

En fælles europæisk løsning har lange udsigter. Derfor er det nødvendigt, at vi handler konsekvent og realistisk i Danmark, så konsekvenserne bliver så skånsomme som muligt – og så det ikke bliver en urimelig belastning på det danske velfærdssamfund.

Regeringen handler i to spor: For det første er det afgørende, at vi får bremset tilstrømningen af asylansøgerne. Derfor er regeringen i gang med at stramme udlændingepolitikken på alle områder.

For det andet er det også vigtigt, at kommunerne ikke bliver ladt i stikken med den store opgave, de står over for med de mange asylansøgere og flygtninge. Kommunerne skal modtage og indkvartere flere flygtninge og familiesammenførte end i mange år. I 2016 ventes der op mod 25.000 asylansøgere. Det medfører store udgifter og store integrationsudfordringer. Det skal vi løse i fællesskab.

Allerede i år har regeringen givet en ekstrabevilling på 325 mio. kr. til at håndtere de ekstraordinære udgifter forbundet med flygtningekrisen. Men udfordringerne er store – og derfor har regeringen også inviteret til forhandlinger med kommunerne i starten af februar om, hvordan vi kan løse udfordringerne billigere og mere effektivt. For jo enklere og billigere vi kan gøre det, jo mindre bliver konsekvenserne i de enkelte kommuner.  

Måden, vi håndterer krisen på her og nu, vil utvivlsomt have afgørende betydning for, hvordan Danmark vil udvikle sig i fremtiden. Og derfor må vi erkende, at jo flere asylansøgere, der kommer hertil, jo sværere bliver den efterfølgende integration. Og vi skal lykkes med integrationen. For lad os sige det, som det er: Det har ikke været godt nok tidligere. Alt for få er kommet ud på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt, at langt flere nytilkomne skal have et arbejde, blive del af samfundet og forsørge sig selv. Det er ikke kun godt for økonomien og integrationen. Det er godt for den enkelte. Skal det lykkes, er vi nødt til at erkende, at Danmark er et lille land. Og antallet af asylansøgere har en betydning.

Derfor er den bedste hjælp til kommunerne at begrænse antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark og derved lette byrderne på kommunerne. Derfor har regeringen gennemført en række stramninger af udlændingepolitikken og flere er på vej. Det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med integrationen i det danske samfund.