Sundhed og velfærd

Reformudspil: Flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerne

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, flankeret af fem ministre, præsenterer den nye sundhedsreform.

Det danske sundhedsvæsen er blevet bedre siden 2001. I dag bruger vi flere penge på sundhed end nogensinde før. Det er penge, som er givet rigtig godt ud.

Ventelisterne er halveret siden 2001, kræftbehandlingen har gjort store fremskridt, og vi har patientrettigheder, som sætter mennesket før systemet og skærmer patienterne mod lang ventetid og uværdig behandling.

Men alt er ikke perfekt. Langt fra. Det danske sundhedsvæsen har stadigvæk store udfordringer.

For mange patienter oplever at blive indlagt på sygehusene til relativt ukomplicerede behandlinger og kontroller. Og for mange kronikere skal rejse for langt for at modtage den behandling, som de har brug for.

Klik her og hør statsministeren fortælle om visionen bag udspillet.

Samtidig kniber sammenhængen mellem de forskellige tilbud for mange steder i landet. Alt for ofte oplever patienter og de pårørende problemer, når man går fra den ene behandling til den anden. Eksempelvis fra et regionalt sygehus til et kommunalt genoptræningsforløb.

Det er uværdigt for patienterne og skaber unødig ængstelse hos de pårørende, når vi ikke formår at bygge bro mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet.      

Det kan patienterne ikke være tjent med. Derfor er det på høje tid, at vi nu tager nye skridt fremad, så vi får flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerne, og så vi skaber en sammenhæng, som giver tryghed for den enkelte.

Regeringen har en ambition om at skabe mere nærhed i sundhedsvæsenet. Det betyder, at borgere skal kunne behandles tæt på deres hjem, hvis de lider af sygdomme, som ikke behøves at blive behandlet på et sygehus.

Derudover vil vi skabe mere sammenhæng for patienterne. Vi vil oprette 21 sundhedsfællesskaber, som skal bygge bro mellem hospitaler, den praktiserende læge og kommunen, så patienterne får et sundhedstilbud, der hænger sammen.

Lidt frisk sagt, så skal ”det, der ikke er svært, være nært”.

Vi foreslår at flytte nogle beslutninger ”ned” til kommunerne og andre beslutninger ”op” til regeringen og Folketinget. Det betyder samtidig, at der ikke ville være mange beslutninger tilbage til regionerne. Derfor vil det ikke give mening at beholde de 205 politikere i regionsrådene.

Vi vil også styrke patientrettighederne og udbrede kendskabet til dem, så flere kan nyde godt af deres rettigheder. Vi vil bl.a. give førstegangsfødende ret til at være på sygehuset eller barselshotellet i to døgn, så de kan få en god start som familie sammen.

Klik her og hør mere om barsels-forslaget.

Og så handler reformen selvfølgelig om at sikre en høj kvalitet i behandlingen i hele landet. I dag ser vi desværre for store forskelle i behandlingen mellem landsdelene. Og når én region finder gode løsninger – eksempelvis med behandlingen af en bestemt sygdom – bliver de ikke udbredt hurtigt nok til de andre regioner. Det skal vi gøre bedre.

Et godt sundhedsvæsen kræver, at vi hele tiden ser på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Det gør denne reform. Den udviser rettidig omhu og skal sikre, at vi også i fremtiden kan have et godt sundhedsvæsen.

Et sundhedsvæsen, som sætter borgerne først. Som sætter patienten i centrum.