Økonomi og vækst

Omprioriteringsbidrag skal sikre kernevelfærd

De falske påstande om regeringens omprioriteringsbidrag står i kø. Senest med den socialdemokratiske kampagne om, at regeringen vil tage penge fra kernevelfærden. Det er ikke bare forudsigeligt. Det er også forkert.

Med omprioriteringsbidraget beder vi landets kommuner om at effektivisere med 1 pct. af et budgettet de næste fire år. Med de midler vil vi netop sikre, at vi har råd til at prioritere og løfte den danske kernevelfærd.

Der var færre penge i kassen end ventet, da vi overtog regeringsmagten. Og den offentlige økonomi var presset til grænsen. Det betyder, at vi er nødt til at finansiere nye initiativer krone-til-krone. For vi har gjort det helt klart, at vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor pengene i kassen stemmer. Vi vil ikke bruge penge, vi ikke har. Danmark skal have en stærk økonomi, for det er hele forudsætningen for, at vi kan opretholde et trygt velfærdssamfund, hvor vi netop har råd til at bruge penge på velfærd til gavn for alle. Det kræver, at vi har modet til at prioritere og åbent og ærligt sige, at noget er vigtigere end andet. Og det gør vi. I år har vi valgt at prioritere et styrket sundhedsvæsen, og at vores ældre får en værdig pleje. Det sætter vi 3,4 mia. kr. af til i år.

Samtidig har vi også ambitioner på kommunernes vegne. I modsætning til Socialdemokraterne tror vi på, at man godt kan effektivisere 1 pct. ud af et samlet budget på knap 240 mia. kr. Og at det er en sund øvelse, hvis man vil prioritere andre vigtige områder som kernevelfærden. Vi tror på, at der ligger et stort potentiale i at løse de kommunale opgaver både bedre, billigere og mere effektivt, end det er tilfældet i dag. Vi tror på, at kommunerne kan lære af hinanden og drage nytte af gode erfaringer og derigennem sikre borgerne den bedst mulige service for skattekronerne. Vi tror på, at pengene kan bruges smartere i kommunerne.

Og inden det socialdemokratiske hylekor går helt i selvsving, kan man i al stilfærdighed notere sig, at velfærdssamfundet stadig står, selvom der under den forrige regering forsvandt 3 mia. kr. fra kommunernes velfærdskonti. Det første år med omprioriteringsbidraget er kommunernes økonomi til gengæld forøget med ca. ½ mia. kr. Regeringen står fast på at fortsætte arbejdet med at prioritere, skabe en sund økonomi og udvikle og forbedre vores kernevelfærd.