Socialpolitik

Nyt adoptionssystem sikrer fuldt fokus på barnet

Socialordfører Karen Ellemann

Torsdag aften indgik Venstre sammen med de øvrige partier i Folketinget på nær Enhedslisten en aftale om et nyt adoptionssystem, der sikrer større fokus på barnet.

Når der i fremtiden adopteres børn til Danmark, vil barnet i højere grad være i centrum under hele adoptionsprocessen. Det sikrer et nyt adoptionssystem, som et stort flertal af Folketingets partier indgik aftale om torsdag aften.

- Vi har desværre set en række eksempler på adoptioner, der ikke er gået efter hensigten, og retssikkerheden i de lande, vi adopterer børn fra, har været mangelfuld. For Venstre har det i arbejdet med det nye adoptionssystem derfor været afgørende at flytte fokus over på barnet. På den måde kan vi sikre langt mere optimale adoptionsforløb. Børnenes tarv skal altid komme i første række, siger Venstres socialordfører Karen Ellemann, der har forhandlet aftalen på plads på Venstres vegne sammen med folketingsmedlem Louise Elholm.

Der skal også være større fokus på at samle informationer om barnets oprindelse i afgiverlandet fremover, fortæller Louise Elholm.

- Barnet skal sikres ret til sin egen historie. Barnets liv starter ikke ved ankomsten til Danmark. Derfor har det for Venstre været vigtigt at sikre, at barnets historie bliver indsamlet og tilgængelig for børn, der er adopterede når de er fyldt 18 eller i samråd med forældrene indtil de bliver 18 år. Forældrene kan således opnå viden om barnets baggrund, og når barnet så bliver myndig kan det selv vælge at opsøge informationerne, siger Louise Elholm.

Godkendelse i Ankestyrelsen 
En anden forbedring af adoptionssystemet, er, at samtlige matchningsforslag fremover skal godkendes i Ankestyrelsen.

- På den måde sikrer vi større retssikkerhed for det enkelte barn, der adopteres af en dansk familie. Det er vi i Venstre meget glade for, siger Karen Ellemann og fortæller, at der er flere solide V-aftryk i aftalen.

- Noget af det, Venstre også har lagt vægt på under forhandlingerne, har været at sikre, at Danmark fremadrettet vil være et foregangsland, når man i international sammenhæng samarbejder for at sikre etisk forsvarlige adoptioner i både afgiver- og modtagerlande. Vi har en forpligtelse til at sikre et grundlæggende princip om, at økonomi ikke må påvirke adoptionsformidlingen, siger hun. Et af elementerne for at sikre det er, at der bliver en tydelig adskillelse af hjælpearbejde og adoption, når et barn adopteres fra et andet land.

Som det er i dag, findes der to private organisationer i Danmark, der driver adoptionsformidling. Det vil fremover stadig være private organisationer, der vil stå for formidlingen, men på grund af relativt få internationale adoptioner de senere år, er der - set ud fra en faglig vurdering – pt. kun brug for én organisation.

Vigtige punkter i aftalen:

  • Barnet i centrum i fremtidige adoptioner
  • Bedre organisering af adoptionsformidlingen
  • Tilsynet skærpes og tydeliggøres