Sundhed og velfærd

Ny aftale skal forebygge vold på bosteder

Sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann

Vi har de seneste år været vidner til voldsomme og tragiske episoder på landets botilbud. Det må og skal vi gøre bedre. Frygt og utryghed må ikke være en del af hverdagen på bostederne - hverken for beboere eller ansatte.

Nej, tværtimod. Vi skal sikre, at medarbejdere og beboere på landets botilbud kan føle sig trygge i deres hverdag. Regeringen og satspuljepartierne har denne uge indgået en aftale om en ny handlingsplan for forebyggelse af vold på bosteder. Over de næste fire år prioriterer vi 400 mio. kr. til at forbedre sikkerheden på bostederne.

For os i Venstre er det afgørende, at vi får skabt rammer, så vi både tager hånd om de mennesker, som har en svær psykisk sygdom, komplekse sociale problemstillinger og måske et alvorligt misbrug, samtidig med at vi forebygger nye tragiske voldsepisoder på kommunernes botilbud.

Med 150 nyoprettede specialiserede socialpsykiatriske pladser målrettet til den særlige gruppe udsatte borgere tager vi nu et særligt skridt for at give disse mennesker maksimal støtte og hjælp, så de får langt bedre muligheder for på sigt at mestre deres eget liv.

Men oprettelsen af specialiserede socialpsykiatriske pladser gør det ikke alene. Ud af det samlede beløb har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget øremærket 124 mio. kr. til en generel voldsforebyggende indsats på de eksisterende botilbud. Målet er at styrke medarbejderens faglige kompetencer, arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem sygehuspsykiatrien og botilbuddene. Eksempelvis skal medarbejdere og ledelse på botilbuddene undervises i, hvordan de undgår konflikter med beboere eller håndterer opståede konflikter.

Når man er syg og har brug for en læge, tror jeg, mange synes, at det er rart med en læge, som man kender, og som kender én. Sådan kan det også være, når man er beboer på et bosted. Derfor ønsker vi med handlingsplanen at igangsætte et nyt initiativ med fast tilknyttede læger. Det kan forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne, ligesom lægen får mulighed for at yde sundhedsfaglig rådgivning til personalet på bostederne. Når indsatsen i den regionale psykiatri og botilbuddene knyttes tættere sammen, kommer det beboerne til gode.

Der er god grund til at være stolt over det sikkerhedsløft af socialpsykiatrien, som regeringen har forhandlet hjem med satspuljepartierne. Psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling og den rehabiliterende indsats samles nu under samme tag, så patienten ikke skal møde op til behandling andre steder. Det giver ro for den enkelte.

Det er et godt udgangspunkt, når målet er at forebygge vold og sikre en tryg hverdag for både medarbejdere og patienter.