Udenrigspolitik

Ny aftale ruster Danmark til en ny udenrigspolitisk virkelighed

Venstres udenrigsordfører Micahel Aastrup har medvirket til betydelige Venstre-aftryk på en ny aftale om oprustning af den danske udenrigstjeneste.

Af Michael Aastrup Jensen

23. maj 2022 kl. 14:48

Putins brutale invasion af Ukraine 24. februar 2022 har ændret den udenrigspolitiske virkelighed i Europa. Rusland lægger nu et stort pres på hele Europa med hidtil usete trusler om anvendelse af atomvåben, cyberkrig og levering af naturgas som pressionsmiddel. Det var anledningen for det nationale kompromis, hvor en række partier blev enige om, at Danmark i højere grad skal tage vare på egen sikkerhed.

Det indebærer også en oprustning af den danske udenrigstjeneste, så vi kan stå imod Putins aggression - ikke kun overfor Ukraine, men også overfor Danmark. Denne oprustning er der netop blevet indgået en politisk aftale om, som vi i Venstre glæder os over.

I Venstre har vi i forhandlingerne arbejdet hårdt for at styrke vores diplomatiske tilstedeværelse i de frontlinjestater, der grænser op til Rusland, der både skal medvirke til, at Danmark kan opbygge bedre kendskab til udfordringerne i området, og så det danske diplomati kan respondere effektivt på en øget russisk aggression mod dets nabolande – og det er lykkedes.

Konkret har Venstre i forhandlingerne kæmpet for følgende:

1. At Danmarks ambassade i Kyiv oprustes: Venstre har i forhandlingerne kæmpet for at styrke tilstedeværelsen på den danske ambassade i Kyiv i Ukraine, der skal håndtere de humanitære udfordringer og sikkerhedssager, der opstår på baggrund af krigen, men kan forhåbentligt på sigt også hjælpe til at arbejde med genopbygningsprocessen af landet. Denne styrkelse er med aftalen nu blevet en realitet.

2. Danmark styrker sin diplomatiske tilstedeværelse i Kaukasus: I lyset af Putins invasion af Ukraine er der behov for at revurdere den danske diplomatiske tilstedeværelse i det russiske nærområde. Det gælder i særdeleshed Kaukasus-regionen, hvor Danmark i dag ikke har en selvstændig repræsentation. I en situation, hvor sikkerhedssituationen tilspidses i Georgien, så mener vi i Venstre, at det vil være hensigtsmæssigt, at Danmark også har en fysisk tilstedeværelse i landet. Derfor har Venstre arbejdet for, at der oprettes en dansk ambassade i Georgien, og fået det med i den endelige aftale, der netop indebærer etableringen af en ny ambassade i Georgien, hvilket vi naturligvis glæder os over.  

3. Den danske tilstedeværelse i Central- og Østeuropa styrkes: Der er brug for en generel styrkelse af tilstedeværelsen på den danske repræsentation på de eksisterende ambassader i Central- og Østeuropa. Dels så Danmark kan opbygge bedre kendskab til udfordringerne i området, og dels så det danske diplomati kan respondere effektivt på en øget russisk aggression mod dets nabolande. Venstre har i forhandlingerne arbejdet for at sikre en styrket tilstedeværelse på de tre ambassader i Baltikum samt en styrkelse af ambassaden i Bukarest, herunder med særligt fokus på at knytte tættere kontakt til Moldova, hvilket også er lykkedes for Venstre at få med i aftalen.

4. Danmark skal styrke tilstedeværelsen ved EU-institutionerne og i USA: Vi ønsker en endnu tættere dialog og relation med vores allierede og vigtigste partnere. Vi har konkret arbejdet for at styrke den danske repræsentation i Bruxelles og vores tilstedeværelse i USA, som også er en afgørende, vigtig samarbejdspartner i det sikkerhedsbillede, som tegner sig. Derfor glæder vi os i Venstre over, at det med aftalen også er lykkedes at opnormere antallet af medarbejdere – både på den danske ambassade i Washington og ved EU-repræsentationen.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste