Ny 2025-plan: Vækst og velstand

Når Danmark står stærkt i dag, så skyldes det i høj grad, at vi har en god og stolt tradition for at gennemføre reformer og handle med rettidig omhu. Det er et spor, som vi skal fortsætte, og derfor har regeringen i dag fremlagt en ny ambitiøs 2025-plan, som gennem en række nye initiativer vil øge væksten med 80 mia. kr. og styrke beskæftigelsen med op til 60.000 personer frem mod 2025.

Dansk økonomi er i fremgang, og derfor er det så vigtigt, at vi handler nu og udnytter muligheden for at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet og skruer op for produktiviteten og dermed gøre os allesammen – og kommende generationer - rigere. 

Arbejdet er allerede godt i gang: Siden vi i 2015 overtog regeringsansvaret, har vi gennemført en lang række initiativer, som er med til at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Vi har lagt PSO-afgiften, som var en stor hæmsko for mange virksomheder, i graven, vi har indført et kontanthjælpsloft, der sikrer et større incitament til at arbejde, og senest har vi indgået en bred og langsigtet aftale, der sikrer tryghed for boligejerne. 

Og vores ambitioner rækker langt videre: Vi vil lette skatten – både i top og i bund, vi vil lempe erhvervslivets byrder, så det bedre kan betale sig at investere i danske arbejdspladser, og vi vil forbedre infrastrukturen til gavn for både erhvervsliv og borgere. Jeg håber, at et bredt flertal i Folketinget er villig til at tage ansvar for at styrke Danmark frem mod 2025.