Notater fra to juridiske eksperter om delberetning

Notater fra to juridiske eksperter om delberetning.

Venstre har i forbindelse med den fremkomne delberetning fra Instrukskommissionen bedt to uafhængige juridiske eksperter om at gennemgå delberetningen.

Ingen af de to juridiske eksperter – Poul Heidmann og Peer Schaumburg-Müller – har haft noget at gøre med undersøgelseskommissionens arbejde og de har ikke tidligere givet juridisk rådgivning til Venstre. Målet har været, at få deres syn på delberetningens indhold og konklusioner for at understøtte Venstres håndtering.

De to juridiske eksperters syn på sagen er opsummeret i deres respektive notater, som er at finde nedenfor. De vil indgå i Venstres fremadrettede arbejde for at få frikendt Inger Støjberg for de anklager, som delberetningen efterlader.

Notat fra Poul Heidmann

Notat fra Peer Schaumburg-Müller