Klima og miljø

Markante Venstre-aftryk på aftale om stop for olieudvinding

Venstres klimaordfører Tommy Ahlers

Venstre er med i en ny aftale, hvor vi sætter en slutdato for olieudvindingen i Danmark i 2050. De seneste knap 50 års olie- og gasudvinding har sikret en vigtig og produktiv periode i dansk erhvervs- og energihistorie, hvor vi har udnyttet værdifulde ressourcer og hævet velstanden.

Olie- og gasudvinding har været en vigtig del af dansk historie og dansk økonomi. Skal vi ind i fremtiden på en lige så stærk måde, er vi nødt til at forberede os i god tid på en verden, der skal køre på vedvarende energikilder.

Med aftalen fik vi sikret klare rammer og politisk stabilitet frem til slutdatoen for olieudvindingen, så vi kan sikre fortsatte investeringer i de eksisterende arbejdspladser i Nordsøen. Vi skaber dermed sikkerhed for, at udvindingen kan fortsætte helt frem til 2050. Til gengæld accepterer vi så også, at udvindingen skal stoppe i 2050 - året, hvor Danmark skal være klimaneutralt.

Samtidig sikrer vi, at de steder i Danmark, hvor olien spiller en stor rolle i dag, kommer godt videre. Derfor støtter vi eksempelvis Esbjerg Havns muligheder for at være knudepunkt for fremtidens store havvindsprojekter, så der skabes nye veje til vækst og velstand også på den anden side af et oliestop.

Vi skaber også rammerne for flere nye grønne energieventyr ved at investere 100 mio. kr. årligt de næste to år i teknologi til lagring af CO2. Her kan de nuværende aktører i Nordsøen spille en væsentlig rolle med deres kompetencer og infrastruktur, så vi kan sikre de nye grønne erhvervseventyr. Esbjerg har tidligere udviklet sig fra fiskeri til olie- og gasproduktion og tager nu skridt mod at blive en grøn energimetropol. Det er en tilpasningsevne, hele Danmark skal tage ved lære af, når vi skal tage springet mod at være klimaneutrale i 2050.

Alt i alt en rigtig god aftale, hvor vi har fået sat en stribe markante Venstre-aftryk.