Landdistrikter

Liberaliser planloven

Foto: Colourbox

Kommunerne skal bl.a. have mere frihed til selv at planlægge udvikling nær kysterne, siger Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen.

Bureaukrati og barrierer forhindrer i dag kommunerne i at skabe udvikling i de kystnære områder. Det betyder i praksis, at stort set intet må ske i en tre km bred bræmme fra kysten. Det ønsker Venstre at lave om på, siger Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen, der vil have planloven liberaliseret.

- Vi vil give kommunerne mere frihed til selv at planlægge udvikling nær kysten. Kommunerne skal f.eks. kunne give tilladelse til flere vækst- og jobskabende initiativer som udvidelse af campingpladser, etablering af volleyballbaner eller virksomhed i nedlagte landbrugsejendomme, siger Thomas Danielsen og fortsætter:

- Vi har set groteske eksempler på, at folk ikke har måttet flytte et højbed eller et gyngestativ. Derfor skal reglerne gøres langt mere fleksible, så det bliver muligt at plante højbed, æbletræer, opstille bænke m.v. på private grunde.

Venstre foreslår derfor, at reglerne inden for strandbeskyttelseslinjen – 300 meter ind i landet fra vandkanten – kun skal være gældende, hvor der er sammenhængende natur - dvs. kun indtil f.eks. eksisterende bygninger eller offentlig vej.

Udviklingsmulighederne nær kysten skal også forbedres. Derfor foreslår Venstre at ophæve reglerne for kystnærzonen fra 300 til 3.000 meter ind i landet og erstatte dem med reglerne for landzoner.

- Endelig vil vi også rulle regeringens stramninger af planloven tilbage og lade det være op til kommunerne at bestemme, hvor de vil placere store udvalgsvarebutikker, siger Thomas Danielsen.