Integration

Kommuner skal belønnes for god integration

Foto: Colourbox

Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få indvandrere og efterkommere i arbejde. Venstre vil derfor motivere kommunerne til at gøre en endnu større indsats for integrationen.

Venstre foreslår derfor, at op mod en milliard fordeles til de kommuner, der skaber de bedste integrationsresultater, og får flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Dermed får kommunerne i endnu højere grad end i dag en direkte økonomisk tilskyndelse til at sikre en bedre integrationsindsats.  

- Forskellen mellem kommunernes integrationsindsats er for stor i dag. Vi ved, at økonomiske incitamenter virker, og derfor vil vi give en kontant belønning til de kommuner, der forbedrer indsatsen, ved at få flere indvandrere i arbejde, siger Venstres kommunalordfører Jacob Jensen. 

Da kommunerne jo langt fra er ens og har et varieret arbejdsudbud og befolkningsgrundlag, skal fordelingen foregå relativt.  

- Hvis en kommune har et vanskeligt udgangspunkt, vil den blive "belønnet" forholdsmæssigt mere ved at få en indvandrer i arbejde, end en kommune, som har et stærkt udgangspunkt. Hvilke parametre, der skal lægges til grund for systemet, vil vi selvfølgelig drøfte med kommunerne, siger Venstres integrationsordfører Martin Geertsen.  

Pengene skal bl.a. komme fra oprydning og forenkling af en række puljer, som kommunerne kan søge for at få finansiering til kommunale opgaver. Op mod ti procent af midlerne fra puljerne går i dag til administration, og en oprydning af puljerne vil dermed også kunne frigive flere midler til kommunerne, som de selv kan råde over.  

Fakta:  

  • Hvis alle kommuner i Danmark havde samme erhvervsfrekvens for de ikke-vestlige som de ti bedste, ville beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på sigt stige med godt 25.000 personer.
  • Særligt for flygtninge og familiesammenførte er der store forskelle. Hvis man kigger på dem, der har fået opholdstilladelse siden 2007, er der i gennemsnit 41 %, der kommer i job eller uddannelse inden for tre år. Når der er taget højde for kommunernes rammevilkår (nationalitet, uddannelsesbaggrund m.v.), er forskellen mellem den mest succesfulde og den mindst succesfulde femtedel af kommunerne 22,4 procentpoint.