Trafik

Kørekort til 17-årige gavner trafiksikkerheden

De unge bilister er generelt overrepræsenterede i uheldsstatistikkerne. Det er farligst at være ung bilist. Årsagen er naturligvis, at de unge - på trods af en god køreuddannelse og aflæggelse af køreprøve - savner praktisk erfaring fra kørsel i trafikken. Dertil kommer den velkendte og farlige kådhed blandt især unge mænd bag rattet.

Tiden er inde til at gå nye veje for at reducere antallet af ulykker blandt bilister. Regeringen har skelet til positive erfaringer fra bl.a. Tyskland og har fremsat et lovforslag, der indebærer en treårig forsøgsordning fra starten af 2017 med mulighed for at tage kørekort til bil for 17-årige, men med det ufravigelige krav, at en erfaren bilist skal ledsage den unge i bilen det første år. Derved opnår vi en massiv overførsel af erfaring i bilen til gavn for trafiksikkerheden. Erfaringen fra Tyskland er, at mere end hver femte ulykke kan undgås ved denne ordning. Det skal vi drage nytte af i Danmark.  

Rådet for Sikker Trafik bakker op om forsøgsordningen, og det glæder mig, at regeringens lovforslag møder politisk velvilje hos samtlige partier i Folketinget undtagen Enhedslisten.