Trafik

Knallert til 15-årige fremmer mobiliteten

Siden 2011 er der sket markante forbedringer i knallertuddannelsen på ungdomsskolerne, hvor antallet af lektioner er øget, og det er blevet et lovkrav, at knallertuddannelsen skal indeholde et færdselsrelateret førstehjælpskursus, og at knallertuddannelsen afsluttes med en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

I dag må man tage knallertkørekort, når man fylder 16 år, men i resten af Europa er aldersgrænsen lavere. I Venstre tror vi ikke, at danske unge skulle være dårligere til at begå sig i trafikken end andre europæiske unge. Derfor ser vi ingen fornuftig grund til, at Danmark har fastsat højere grænser end de øvrige EU-lande, eftersom der ikke er trafiksikkerhedsmæssige argumenter for, at vi netop i Danmark har sat en meget højere aldersgrænse. 

Som et middel til at øge trafiksikkerheden foreslår regeringen derfor, at de unge - efter grundig køreundervisning - trænes i at færdes ordentligt og sikkert i trafikken allerede som 15-årige, og de dermed tidligere vænner sig til at styre et motorkøretøj.

Vi arbejder nemlig for et Danmark i balance, hvor man ikke kun fokuserer på Danmarks vækstlokomotiv – København – men også inddrager ydreområdernes interesser og vækstpotentialer. Derfor er det vigtigt for os, at lovforslaget vil styrke de unges mobilitet, hvilket ikke mindst er af stor betydning i landdistrikter uden massiv dækning med kollektiv transport. Efter førstebehandling af regeringens lovforslag om kørsel med lille knallert fra 15 år tider alt på at det blå flertal i Folketinget vil vedtage dette fornuftige tiltag til gavn for de unge og for et Danmark i bedre balance.