Taler

Jakob Ellemann-Jensens tale om den borgerlige vej i klimapolitikken

22. februar 2022 kl. 10:18

Jakob Ellemann-Jensens tale ved Dansk Industri og Dansk Energi om den borgerlige vej i klimapolitikken.

Det talte ord gælder.

 

Tak for introduktionen.

Og tak til DI og Dansk Energi for invitationen.

Jeg er inviteret til at tale om klimaomstillingen i erhvervslivet. Og det er jo egentlig lidt pudsigt. En politiker, der skal fortælle erhvervslivet om grøn omstilling. Det svarer vel lidt til, at jeg stak hovedet ind hos en snedkermester for at forklare dem lidt om, hvordan man laver møbler, fordi jeg engang har samlet en stigereol fra IKEA.

For når jeg besøger virksomheder rundt omkring i Danmark, kan jeg tydeligt mærke, at danske virksomheder allerede er i fuld gang med den grønne omstilling.

Vi deler samme høje klimaambitioner. Men på rigtig mange måder er I foran os politikere, fordi I er drevet af et marked, I skal forholde jer til hver dag. Et marked, der stiller krav. Hvorfor er det så, at det er os politikere, der får lov til at sige noget i dag?

Fordi klimaet hænger uløseligt sammen med de vilkår, vi som politikere byder erhvervslivet.

Og fordi uden jer kommer vi aldrig i mål med den grønne omstilling.

Det skal flere have øjnene op for. Derfor skal vi som politikere kunne svare jer på, hvad vi tænker om de vilkår, I skal operere under. Derfor står jeg heroppe med min IKEA-reol i bagagen.

 

 ****

Klimaforandringerne er vor tids største udfordring - det ville være umuligt og uansvarligt at ignorere.

Det bliver min politiske generations største prøve at gennemføre en omstilling til et klimaneutralt samfund. Hvis ikke vi lykkes med det, så er jeg sikker på, at historien vil dømme os hårdt.

Jeg har i hvert fald gjort mig klart, at mine børn aldrig må spørge mig, hvorfor jeg ikke tog den grønne omstilling alvorligt.

Og som et liberalt og et borgerligt menneske tager jeg klimaudfordringerne dybt alvorligt.

For skærer man helt ind til benet, så handler klimaudfordringerne i sin essens om vores pligt til at passe på vores samfund, så vi kan give det videre. Om at næste generation skal have samme muligheder og frihed, som vi havde. Det er det liberale.

Og så handler det om den gode borgerlige dyd, det er, at tage et ansvar for hinanden.

 

 ****

Der er behov for en markant og borgerlig klimapolitik, der adskiller sig fra venstrefløjens.

Det gør Venstres klimapolitik på tre afgørende punkter:

For det første har Venstres klimapolitik et internationalt udsyn.

Vi mener ikke, det er grøn omstilling, men i stedet en sort udflytning, hvis vi blot flytter vores CO2 udledninger til andre lande.

Jeg kom i en lidt ophedet debat til at kalde det fænomen for ”klimanationalisme”, og det beskriver det jo ret præcist. Altså den situation hvor vi eksporterer vores udledninger til udlandet gennem udflytning af arbejdspladser og produktion for at pynte på det nationale regnskab, mens verden samlet set bliver stillet dårligere. Det er ikke den ansvarlige vej. Det er ikke den borgerlige vej i klimapolitikken.

Det andet punkt er erkendelsen af, at den grønne omstilling kræver investeringer. Og viljen til at finde pengene.

For det er ikke gratis at løse klimaudfordringerne.

Hvis vi skal øge investeringerne i den grønne omstilling, kan vi enten hæve skatten, øge gælden, skære i kernevelfærden, eller vi kan frigøre midler til grønne investeringer gennem reformer.

Jeg synes, det sidste er klart mest attraktivt. Og Venstre er klar til at investere i den grønne omstilling.

Det er derfor jeg i sommer foreslog at skabe et grønt råderum, som skulle finansieres af en lavere dimittendssats.

Det, synes jeg, både er rimeligt og retfærdigt. For det er et samfundsansvar, at vi får sat gang i den grønne omstilling.

Det er ikke vores virksomheder eller danskerne alene, der skal efterlades med en kæmpe regning.  

For det tredje er der brug for en borgerlig klimapolitik, som er markedsdrevet, og som skaber udvikling og arbejdspladser.

Jeg er fuldstændig overbevist om, at den grønne omstilling ikke skal være en byrde, men i stedet kan blive århundredets erhvervseventyr.

Jeg tror, at den grønne omstilling kan skabe et endnu bedre og rigere samfund, hvis vi griber det rigtigt an, så grøn omstilling og vækst går hånd i hånd.

Det vil gøre os til et reelt forgangsland, hvis omstillingen ikke handler om forbud, restriktioner og om at give afkald – men om tilvalg. Om at kunne opnå noget, der er federe.

Dét vil inspirere resten af verden. Og det vil give mulighed for at eksportere vores innovative løsninger til resten af verden, hvor de kan gøre en reel forskel.

Det betyder ikke, at Christiansborg skal detailstyre den grønne omstilling. Bestemt ikke – det er os med IKEA-reolen. Vi politikere skal derimod give virksomhederne plads og muligheder til at drive udviklingen. For det er jer, der har svarene på klimaspørgsmålet, som vi alle går og mangler.

 

 ****

Det leder os frem til den grønne skattereform, som vi forhåbentlig snart skal i gang med at forhandle.

Her har vi mulighed for at kombinere de tre elementer, jeg ser som kernen i en borgerlig klimapolitik.

  1. Det internationale udsyn.
  2. Viljen til at investere.
  3. Troen på et en markedsdrevet grøn omstilling er den mest effektive vej til et rigere og klimaneutralt samfund.

Det bliver helt sikkert ikke nemt. Lad os bare være ærlige om det, og derfor synes jeg også, at vi skal tage os tid til at skrue en god model sammen på tværs af Folketingets partier.

Så lad os endelig komme i gang nu, så vi undgår det stress og hastværk, som nogle gange præger forhandlingerne på Christiansborg.

Vi skylder vores virksomheder og klimaet en ordentlig og gennemtænkt løsning.

Jeg er sikker på, I har mange gode bud. Dem vil jeg meget gerne høre lidt senere. 

For egen regning kan jeg sige, at det er min og Venstres klare ambition, at danske virksomheder ikke skal stilles ringere, men bedre i den internationale konkurrence på den anden side af en grøn skattereform.

Som jeg nævnte før, foreslog vi derfor i sensommeren at sænke dimittendsatsen og reservere pengene til den grønne omstilling.

De penge er dog i mellemtiden blevet brugt i regeringens reformforhandlinger til at mindske incitamentet til at tage et arbejde.

Det kan man mene meget om. Det gør jeg også. Men det er ikke derfor, vi er her i dag, og sådan er det nogle gange i politik. Og derfor er det også klart, at vi står overfor en svær politisk opgave.

For vi kan selvfølgelig ikke lave en skattereform, der gør Danmark fattigere. Derfor kræver en grøn skattereform også, at vi er klar til at investere i klimaet.

I Venstre har vi længe presset på for en ambitiøs grøn skattereform med en CO2-afgift. Fordi det skal kunne betale sig at sænke sine udledninger og investere i klimaet, som så mange af jer allerede gør.

Derfor er det vigtigt for Venstre, at skatterne og afgifterne i aftalen skaber gode og sikre rammevilkår for danske virksomheder – uden bare at sende dansk produktion og danske arbejdspladser til udlandet.

For det gavner ikke klimaet, det gavner ikke vores erhvervsliv, og det inspirerer ikke resten af verden til at følge i vores fodspor.

Den form for grøn omstilling, der baserer sig på at flytte CO2-udledningen til andre lande, svarer lidt til en slankekur, hvor man bare tager batterierne ud af badevægten. Sådan. Bum. Problem solved. Nej, vel?

I stedet skal vi investere i dansk erhvervsliv, så I har mulighed for at gennemføre en grøn omstilling, der gør Danmark rigere som land og giver os nye muligheder.

I første omgang venter vi på, at regeringen fremlægger sit udspil, så vi kan komme i gang med forhandlingerne om en ny ambitiøs skattereform.

Hvordan vi præcis gør det, og hvilke håndtag, der skal trækkes i, glæder vi os til at drøfte, når regeringen indkalder til forhandlinger.

Vi møder op med et åbent sind og et håb om at lave en ambitiøs aftale. Fordi det her er vigtigt. Det her kan blive et af de allervigtigste værktøjer, vi kan bruge herhjemme, til at sikre, at der er både en planet og et velfærdssamfund til vores børn.

Jeg ved godt, at der er mange politiske kommentatorer, der spekulerer i, om der snart kommer et valg. Det synes jeg, vi skal overlade til dem.

Fra Venstres side er vi i hvert fald i arbejdstøjet, og håber at regeringen er klar til et bredt forlig, der sikrer gode og stabile rammer om den grønne omstilling i Danmark. Ligesom vi gjorde det med landbrugsaftalen.

Det er der brug for.

Og så er der brug for, at vi kommer i gang med forhandlingerne. For danske virksomheder har brug for at vide, hvordan fremtiden ser ud, så de kan forholde sig til den.

Det tager tid at omstille sin forretning. Også selvom man ved, at det er nødvendigt.

 

 ****

Lad mig runde af med at sige, at et sundt og stærkt erhvervsliv giver os muligheder som samfund.

Sammen kan vi meget, men uden jer går vores samfund i stå. Uden jer hænger tingene ikke sammen. Ikke engang en IVAR reol.

Derfor bør det være et fælles mål for alle ansvarlige partier at investere i dansk erhvervsliv for at skabe en ambitiøs grøn omstilling, der er markedsdrevet og baseret på et internationalt udsyn.

Det er i hvert fald et mål for Venstre. For det vil give os mere frihed og flere muligheder. De to ting, der driver os – hver eneste dag.

 

Tak for ordet.

 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste